استفاده از ظرفیت خواهر خوانده‌ها برای ایجاد درآمد پایدار

یک کارشناس مدیریت شهری و استاد دانشگاه گفت: بسیاری از شهر ها در ایران خواهر خوانده های توسعه یافته و با رشد مناسبی دارند اما تنها از نام خواهر خواندگی میان خود و شهر دیگر استفاده می کنند شاید گمان می کنند توسعه اقتصادی و الگو برداری مدیریتی میان دو خواهر خوانده میسر نمی شود.

سروش مهرابی پور در گفتوگو با خبرنگار ايمنا با بیان اینکه یکی از راهکار های توسعه شهری استفاده از ظرفیت های خواهر خواندگی است، اظهار کرد: عقد خواهر خواندگی میان دو شهر ابعاد مختلفی دارد که یکی از آنها، بعد اقتصادی است و می توان با پژوهش در وضعیت شهر بهتر به توسعه مناسبی در شهر رتبه دوم دست یافت.

وی افزود: سیستم های مدیریت شهری در ایران تنها به جنبه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهر خواندگی میان دو شهر توجه می کنند و این درصورتی است که بسیاری از شهرهای توسعه یافته جهان از طریق الگوبرداری اقتصادی از شهر های خواهر خوانده خود به چنین توسعه ای رسیده اند.

این کارشناس مدیریت شهری و استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: شهر های اروپایی نمونه های مناسبی برای الگوبرداری اقتصادی در سیستم مدیریت شهری هستند، در صورتی که شهری یک خواهرخوانده اروپایی داشته باشد و سیستم مدیریت شهری آن هنوز به دنبال درآمد پایدار بگردد، کم کاری از شهرداری و نهاد های مدیریت شهری آنجا بوده است.

مهرابی پور تاکید کرد: گفتوگوهای میان دو سیستم مدیریت شهری را باید با محوریت اقتصاد پیگیری کنیم و پس از آن به مفاهیمی همچون سیاست و فرهنگ توجه کنیم، البته که این دو جنبه نیز می توانند موجب توسعه شهری و الگو برداری اقتصادی شوند.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از شهرها در ایران با شهر های اروپایی خواهر خوانده هستند و مسئله درآمد پایدار به عنوان یکی از شاخص های توسعه اقتصادی شهری در شهر های اروپایی حل شده است پس چرا شهر های ایران در مورد روش های ایجاد درآمد پایدار با خواهر خوانده های خود گفتگو نمی کنند؟

این کارشناس مدیریت شهری و استاد دانشگاه اضافه کرد: نقش دولت در ایجاد ارتباطات سازنده و اقتصادی میان شهر های خواهر خوانده نیز غیر قابل انکار است و لازم است تا وزارت امور خارجه در این باره فعالیت جدی تری داشته باشد و به توسعه روابط میان شهر های ایرانی و خواهر خوانده های اروپایی شان بپردازد که به توسعه اقتصادی شهر هاو ایجاد درآمد پایدار کمک کند.کد محتوا 18694

برچسب ها