برنامه جامع گامی مؤثر در تحقق اهداف توسعه شهری اصفهان

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: مشارکت فعال قشرهای مختلف مردمی و گروه‌های ذی‌نفع در فرایند تدوین برنامه جامع شهراصفهان با رویکرد نوین گامی مؤثر در تحقق اهداف توسعه شهری اصفهان است.

سیداحمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار کرد: از دهه ۱۹۷۰ میلادی دانشمندان علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و مدیریت عمومی به طور فزایندهای به حضور و مشارکت شهروندان در نهادهای عمومی تاکید داشتند راهبردی مهم برای تقویت دموکراسی و توسعه شهر چراکه مشارکت، شناسایی و درک بهتر نیازهای شهروندان را امکان پذیر میکند، تصمیم‌گیری عقلانی و کارآیی بخش عمومی را بهبود می‌بخشد، اجرای برنامه‌ها را تسهیل خواهد داد و با دخالت‌دادن اولویت‌های شهروندان در تصمیم‌گیری عمومی، توسعه را عادلانه‌تر و فراگیرتر می‌کند.

وی تصریح کرد: مشارکت شهروندان منجر به تأمین خدمات عمومی با کیفیت‌تر و پایدارتر می‌شود و فرصتی را برای کشف و به کارگیری ظرفیتها، منابع و ابتکارات محلی ایجاد می‌کند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: هرشکلی از برنامهریزی که راهبردی غیر از راهبرد ارتباطی را برای رسیدن به اشکال مختلف برنامه برگزیند، در دل خود پتانسیل غیردموکراتیک‌شدن و تحکم آمیزبودن را دارا خواهد بود؛ چنین شکلی از برنامه‌ریزی تک بعدی، مبتنی بر قدرت طراحی با ضرورت اخلاقی با استدلال علمی یا به صورت شفاف اعمال قدرت خواهد بود.

وی افزود: باید توجه داشت که مشارکت شهروندان بدان معنا نیست که فرایند مشارکت به صورتی کامل خودانگیخته می‌تواند به وقوع بپیوندند، بلکه زمانی که اهداف مشارکت مشخص شد، دست اندرکاران فرایندهای برنامه‌ریزی باید باتوجه به شرایط نهادی و فرهنگی، الگو و سطح مشارکت را تعیین کرده و سپس تکنیک‌ها و فنون مشارکت را انتخاب کنند.

حسینی‌نیا با بیان اینکه یکی از عوامل بسیار مؤثر در ارتقاء شرایط نهادی و فرهنگی در جوامع دموکراتیک مشارکت مردم است، گفت: همین رابطه متقابل میان شرایط نهادی و فرهنگی، انتخاب سطح مشارکت را پیچیده‌تر می‌کند، اما باید توجه داشت که هر سطحی از مشارکت، گامی برای رسیدن به سطوح بالاتر و در نهایت قدرت‌دهی شهروندان، اهمیت حرکت به سوی سطوح بالاتر مشارکت و متوقف نماندن در سطوح پایین آن است.

وی تاکید کرد: بسیار مشاهده شده که عنوان مشارکت در طرح‌ها و برنامه‌ها مطرح می‌شود، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد شهروندان را در جایگاهی منفعل قرار داده که همین مسئله نیز ضرورت داشتن الگو هم برای هر مورد از مشارکت و هم برای سیر مشارکت را ضروری می‌کند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار کرد: هرگونه مداخلهای که با زندگی شهروندان سروکار دارد، باید با انتخاب الگوی مشارکت به آنان امکان اثرگذاری دهد و در مجموع نیز تمامی مداخلههای مشارکتی باید رو به سوی ارتقاء سطوح مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه در سطح عالی مشارکت یعنی «قدرت‌دهی» و برنامه‌ریزان فقط مجری تصمیمات شهروندان هستند، تصریح کرد: ۹ گام مهم در برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین رصد می شود و شش کمیسیون تخصصی با موضوعات محیط زیست و سلامت، کالبدی، اقتصادی و گردشگری، زیرساخت، فرهنگی اجتماعی و حکمروایی در دستور کار این برنامه قرار می‌گیرد.کد محتوا 18620

برچسب ها