توضیحات شهردار اصفهان پیرامون لایحه برنامه ⁧‫اصفهان ۱۴۰۵

شهردار اصفهان گفت: لایحه برنامه راهبردی ⁧‫اصفهان ۱۴۰۵‬⁩ ششمین برنامه پنج‌ساله شهر اصفهان تقدیم شورای اسلامی شهر شد.کد محتوا 18416

برچسب ها