درخشش سازمان‌های حوزه حمل و نقل و ترافیک در تعالی سازمانی

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: در نخستین فرآیند جشنواره تعالی سازمانی شهرداری اصفهان سازمان‌های حوزه حمل ونقل ترافیک درخشیدند.

داریوش امانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در نخستین فرآیند جشنواره تعالی سازمانی شهرداری اصفهان سازمان قطار شهری و اتوبوسرانی با احراز نشان سه ستاره در بین سازمان‌ها و مناطق شهرداری رتبه برتر تعالی سازمانی را کسب کردند.

وی تصریح کرد: سازمان‌های حمل و نقل بار و کالا، پایانه‌ها و تاکسیرانی توانستند در حوزه تعالی سازمانی نشان یک ستاره دریافت کنند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: سازمان‌های متعالی در فضایی بوجود می‌آیند که بر مبانی ارزشی، فرهنگی و اعتقادی استوار است، ادامه داد و جهت‌گیری کلی، مأموریت‌ها، چشم‌انداز، ارزش‌ها، اهداف، استراتژی، برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را همسو با ارزش‌ها و مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی تعریف کرده و به اجرا می‌گذارند.

وی افزود: مدل تعالی سازمانی، الگویی جامع در سنجش توان عملکرد سازمان است و با طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل تعالی سازمانی می‌توان هوشمندی سازمان در تعیین اهداف، طراحی مطلوب مسیر حرکت، اجرای بهینه برنامه‌ها، نتایج عملکرد و اثربخشی اقدامات انجام شده را تحلیل و سطح کامیابی سازمان را در مسیر تعالی مشخص کرد.

امانی با بیان این که سازمان‌های متعالی، پایه‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را تشکیل می‌دهند، ادامه داد: اخلاق‌مداری، پاسخگویی و شفافیت، ارزش‌افزایی برای مشتریان، ایجاد مشارکت‌های اثربخش، پایبندی به مسئولیت‌های اجتماعی، تاب‌آوری و کسب نتایج پایدار، توسعه قابلیت‌های درون سازمانی، چابکی نظام‌ها و فرایندهای سازمانی، رهبری دوراندیش و الهام‌بخش، موفقیت از طریق سرمایه‌های انسانی و یادگیری، بهبود و نوآوری از جمله ارزش‌ها و مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی است.کد محتوا 18376

برچسب ها