تعیین هزینه‌های پروژه‌های شهری به صورت شبکه‌ای

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان گفت: اولویت‌بندی نیازها و تعیین هزینه‌های پروژه‌های شهری باید به صورت شبکه‌ای تحلیل شود تا اختصاص بودجه برای طرح‌ها به درستی صورت بگیرد.

سعید ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار ايمنا اظهار کرد: نیمه دوم هر سال نیازسنجی کاملی از بخش‌های مختلف شهرداری اصفهان انجام می‌شود تا موضوعات اصلی و مورد نیاز سازمان‌ها در اختیار آنها قرار بگیرد.

وی با اشاره به دسته‌بندی نیازها در دو سطح راهبردی و عملیاتی، افزود: این نیازسنجی بر اساس فرم مهندسی خواسته‌ها انجام می‌شود، این فرم سطح مسئله و نیاز مطرح شده، ارتباط آن با اسناد بالادستی و اهداف مورد نظر را مشخص می‌کند.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان ادامه داد: به طور مثال طرح‌های حوزه حمل و نقل عمومی، جامعه، خدمات شهری، فضای سبز و معاونت عمران هر کدام مبتنی بر یکسری مسائل و نیازهاست و با انجام این نیازسنجی و تکمیل فرم مهندسی خواسته‌ها، تحلیل متناسب انجام شده تا طرح‌ها برای سال آینده اولویت‌بندی و بودجه مورد نیاز پیش‌بینی شود.

ابراهیمی تصریح کرد: سال گذشته نیز تحلیل مسائل و نیاز سازمان‌ها انجام شده و بودجه مورد نیاز برای سال ۹۸ پیش‌بینی شده است و تحلیل شبکه مسائل اجتماعی کلانشهر اصفهان در حوزه فرهنگی به شکل سلسله مراتبی انجام شده است، این تحلیل‌ها نوع مسئله، معضل و آسیب حوزه اجتماعی شهر اصفهان را مشخص می‌کند.

وی عنوان کرد: تحلیل شبکه‌ای مسائل کلانشهر اصفهان ورودی خوبی برای انجام سایر طرح‌هاست البته طرح مورد نظر برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال و پس از فراخوان مشاور پروژه انتخاب می‌شود.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان افزود: نیازسنجی طرح‌ها بر حسب نیاز بخش‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله عمران، ترافیک، شهرسازی، حمل و نقل عمومی و خدمات شهری انجام می‌شود و بخش پایان نامه‌های انجام شده در زمینه طرح‌ها نیز در سامانه مستقلی در دسترس است.

ابراهیمی تاکید کرد: امسال به صورت ویژه بر روی نیازسنجی شهر اصفهان اقدام می‌شود، این نیازسنجی برای شناخت نیازهای کوتاه مدت و تمایلات اجتماعی شنونده‌ها با چشم‌انداز خاص هدفگذاری شده است، برگزاری اتاق فکر بحران، عمران و رصدخانه نیز امسال به صورت ویژه آغاز به کار می‌کند.

وی با اشاره به تهیه طرح جامع با رویکرد نوین، گفت: معاونت معماری شهرسازی متولی طرح جامع با رویکرد نوین‌ است و معاونت مطالعات و پژوهش بر حسب نیاز پشتیبانی علمی را در قالب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی انجام می‌دهد.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان با اشاره به فعالیت حوزه پژوهش و مطالعات در دو سطح سامانه مدیریت دانش و کاربست یافته‌های پژوهشی، عنوان کرد: یکی از سطوح فعالیت این معاونت سامانه مدیریت دانش است، در سامانه مدیریت دانش هر پرونده و گزارش علمی که در معاونت پژوهش و مطالعات اصفهان یا سایر کلانشهرها، همچنین سازمان‌های شهری و سایر سازمان‌ها مثل آب و فاضلاب و نیروی انتظامی، تولید می‌شود بلافاصله بارگذاری شده و در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به تسهیل فرآیند دسترسی به خروجی اطلاعات، ادامه داد:‌ این اطلاعات برای تمامی کارکنان قابل مشاهده است و فایل خروجی اطلاعات بر حسب ضرورت و تقاضای بخش‌های مختلف در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان گفت: کاربست یافته‌های پژوهشی از سال گذشته آغاز شده است و امسال نیز با قوت ادامه دارد، در این کاربست طرح‌های تعریف شده رصد و الزامات آنها برای کاربردی شدن بررسی می‌شود.

ابراهیمی تاکید کرد: طرح‌ها مطرح شده در این کاربست بر مبنای مسئله و مشکلی مطرح می‌شود، بنابراین احتمال کاربردی شدن این طرح‌ها به نسبت پروژه‌های نظری بیشتر است.

وی با اشاره به اولویت‌بندی نادرست طرح‌ها، گفت: هزینه زیادی در حوزه فرهنگی شهر انجام می‌شود، اما اولویت بندی هزینه‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد زیرا تحلیل اولویت‌بندی نیازها و هزینه‌ها به شکل شبکه‌ای انجام نمی‌شود، البته نوع پروژه‌ها در حوزه‌های فنی مثل عمران، ترافیک و خدمات شهری نسبت به طرح‌های مالی- اقتصادی و فرهنگی متفاوت است البته برخی طرح‌ها، ذاتی قابلیت کار میدانی و عملیاتی بیشتری دارد.کد محتوا 18313

برچسب ها