توجه به معضلات شهری در پروژه‌های پژوهشی

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان گفت: امسال در پروژه‌های پژوهشی توجه به رفع معضلات شهری از مهم‌ترین موضوعاتی است که دنبال می‌شود.

سعید ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهارکرد: پروژه‌های پژوهشی با موضوع و موضع عملکردی متفاوت در سطح شهر و مناطق شهری تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: پروژه «تعیین سهم منابع آلاینده در آلودگی گازی جو پایین و تهیه سیاهه آلاینده‌های گازی» که در دانشگاه اصفهان انجام شده برای مدیریت آلودگی شهر اصفهان بسیار موثر خواهد بود که با رویکرد اجرایی پیگیری می‌شود.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه «طراحی پایدار اقلیمی ساختمان‌ها» در دانشگاه هنر، گفت: این پروژه‌ می‌تواند در طراحی و اجرای ساختمان‌ها با رویکرد مدیریت انرژی بسیار تاثیرگذار باشد زیرا ساختمان‌ها باید به گونه‌ای ساخته شود که در فصول مختلف بتوانند از نظر گرمایشی و سرمایشی انرژی کمتری مصرف کند.

وی خاطرنشان کرد: تمام دانشگاه‌ها می‌توانند برای انجام این پروژه‌ها وارد عمل شوند و پژوهشگران در هر نقطه از شهر و با هر رویکرد شهری که دارند می‌توانند برای انجام این پروژه‌ها اقدام کنند.

ابراهیمی افزود: پروژه نیازسنجی عمومی از شهروندان شهر اصفهان در مناطق ۱۵ گانه نیز انجام و فرایند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری این طرح‌ها آغاز شده و در سال جاری انجام می شود.

وی با اشاره به ماهیت درون سازمانی برخی از پروژه ها، اظهار کرد: این پروژه ها با ظرفیت‌های درونی و استفاده از نظرات مشورتی متخصصان انجام شده است و رویکرد آن در سطح شهر دیده می شود، به عنوان مثال پروژه‌های حوزه مدیریت دانش سازمانی، ارزیابی کاربست پژوهش‌ها، کارآفرینی و رصدخانه شهری از این دسته است.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان تاکید کرد: اگر پروژه‌های پژوهشی به طور خاص برای موضوعی مشخص و موضعی معین در سطح شهر تعریف و انجام شود، نتایج آنها در سایر حوزه‌های مرتبط نیز قابل استفاده است؛ زیرا شهر ماهیت سیستمی دارد و پدیده‌های شهری در ارتباطی متقابل با یکدیگر قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به پروژه امکانسنجی مطالعات اتوبوس برقی با هدف ارزیابی فنی و اقتصادی برای استفاده از اتوبوس‌های برقی در سیستم حمل و نقل عمومی کلانشهر اصفهان، تصریح کرد: اجرایی شدن این پروژه‌ها در شهر می‌تواند به رفع معضلات و هدر رفت سرمایه های کشور در مبحث سلامت شهروندان و شهر کمک کند.

ابراهیمی با اشاره به وجود برخی قوانین و ضوابط برای اجرای طرح‌های پژوهشی، گفت: با توجه به قوانین و ضوابط موجود پس از استعلام عناوین از تمامی معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری اصفهان بر اساس فرایند نیازسنجی پژوهشی، در جلساتی این عناوین دقیق‌سازی و اولویت‌بندی و در نهایت فراخوان و اجرا می‌شود.



کد محتوا 18311

برچسب ها