نقش مشارکت عمومی و خصوصی در سرعت و کیفیت انجام پروژه‌های شهری

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: نقش مشارکت عمومی و خصوصی در سرعت، کیفیت و هزینه انجام پروژه‌های شهری به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت مالی و اقتصادی است که در دانشگاه اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.

سعید ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: شهرداری برای ارائه کالاها و خدمات خود نیاز به منابع مالی دارد و یکی از روش‌های تأمین مالی که در سال‌های اخیر مورد توجه شهرداری‌ها در بسیاری از کشورهای مختلف قرار گرفته، مشارکت عمومی_خصوصی است.

وی با بیان اینکه مدل‌های مشارکت عمومی خصوصی با روش‌های متفاوت و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، بستری را برای تأمین خدمات و زیر ساخت‌های عمومی مهیا کرده است، افزود: این شیوه تأمین مالی با توجه به عوامل درونی و بیرونی بر موفقیت پروژه که توجه به سرعت، کیفیت و هزینه انجام پروژه است تأثیر می‌گذارد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: در پژوهش نقش مشارکت عمومی و خصوصی در سرعت، کیفیت و هزینه انجام پروژه‌های شهری به بررسی این امر در شهرداری اصفهان پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه عوامل مؤثر بر سرعت، کیفیت و هزینه اجرای پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی (Public Private Partnership) شناسایی و با استفاده از پرسشنامه تدوین و اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری شده است، گفت: پس از آن به منظور رد کردن و یا نکردن فرضیه‌ها از آزمون T تک نمونه‌ای و از آزمون F برای سنجش اختلاف دیدگاه پاسخ دهندگان به فرضیه‌ها استفاده شد.

ابراهیمی تصریح کرد: جامعه آماری در این پژوهش کارشناسان، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در شهرداری اصفهان هستند که با نمونه گیری ۶۳ پرسشنامه تکمیل شد.

وی با بیان اینکه نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که مشارکت عمومی خصوصی در مقایسه با تأمین مالی عمومی سبب سرعت بیشتر، هزینه کمتر، کیفیت بالاتر در انجام پروژه‌های شهری شده است، افزود: تورم به عنوان عامل اول، موانع و محدودیت‌های قانونی به عنوان عامل دوم، ضعف کنترل پروژه به عنوان عامل سوم، کاهش سرعت پروژه‌های مشارکتی بوده و از بین عوامل مؤثر بر افزایش هزینه نیز تورم به عنوان عامل اول، موانع و محدودیت‌های قانونی به عنوان عامل دوم و نبود شفافیت در فرآیند مشارکت به عنوان عامل سوم مشخص شدند.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: از بین عوامل مؤثر بر کاهش کیفیت، ضعف کنترل پروژه به عنوان عامل اول، تجربه نداشتن و مهارت بخش خصوصی به عنوان عامل دوم، نبود شفافیت در فرآیند مشارکت به عنوان عامل سوم شناسایی شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج پژوهش، اگر هدف شهرداری انجام سریع‌تر و با کیفیت‌تر پروژه‌ها باشد لازم است با اقداماتی به کاهش موانع و محدودیت‌های قانونی موجود در مسیر مشارکت عمومی خصوصی اقدام کند.

ابراهیمی افزود: نتایج جانبی پژوهش نشان داد که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و کارشناسان در شهرداری اصفهان به انجام پروژه‌های شهری به روش مشارکت عمومی خصوصی موافقت بیشتری نسبت به پیمانکاران شهرداری دارند.کد محتوا 18286

برچسب ها