تحلیل آسیب‌پذیری شبکه معابر شهر اصفهان

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: تحلیل آسیب‌پذیری شبکه معابر شهر به عنوان پروژه پژوهشی مسئله محور حوزه بهره‌بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک است که در دانشگاه صنعتی اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.

قدرت افتخاری در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: در پژوهش‌های جدید علاوه بر ویژگی‌های پویای شبکه از ویژگی‌های توپولوژیکی شبکه نیز استفاده می‌شود.

وی افزود: امروزه محققان و مدیران در سراسر دنیا از این علم جدید بهره برده و از این دو دسته ویژگی‌های شبکه در کنار هم استفاده می‌کنند.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه مشخصه‌های توپولوژیکی شبکه مفاهیم جدیدی را ارائه می‌کنند که این مفاهیم بینش جدیدی را از شبکه‌های شهری ارائه می‌کنند، تصریح کرد: این مفاهیم نشان می‌دهد که شکل شبکه جدای از اینکه بسیار دارای اهمیت است، در برخی موارد نقش تعیین کننده در کارایی و عملکرد شبکه دارد از این‌رو شناسایی و استفاده از این مفاهیم، از اهمیت بالایی برای مدیران و محققان در علوم جدید برخوردار است.

وی ادامه داد: پس از بررسی‌های لازم، شاخص‌ها و روش‌های تحلیل توپولوژیکی شبکه شناسایی و از میان تمامی این روش‌ها و شاخص‌ها، شاخص مرکزیت میانگی و روش اینفومپ برای شناسایی مرز همایه‌ها برای شبکه شهری اصفهان استفاده شد؛ این دو ویژگی از عملکرد خوبی برخوردار بوده و در میان تمامی روش‌ها مورد تأیید محققان قرار دارد.

افتخاری با بیان اینکه هدف اصلی از محاسبه این دو ویژگی مهم از شبکه نشان دادن اهمیت آنها در کنار سایر ویژگی‌های پویای شبکه از قبیل جریان و ازدحام است، خاطرنشان کرد: پس از انجام این محاسبات لازم است ویژگی‌های مختلف شبکه با یکدیگر مقایسه شود.

وی افزود: برای انجام این مقایسه، یکی از پرکاربردترین شاخص‌های محاسبات توپولوژیکی شبکه مورداستفاده قرار گرفته که نتیجه این مقایسه نشان داد از میان این ویژگی شبکه، ویژگی‌های توپولوژیک شبکه اهمیت بیشتری را نشان داده است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بالاترین اهمیت از این دیدگاه را مرز همایه‌ها به نمایش گذاشت، نبود این ویژگی شبکه را زودتر به فروپاشی نزدیک کرده و باعث شده کمان‌های مهم‌تری از شبکه حذف شود؛ پس از این ویژگی به ترتیب مرکزیت میانگی، جریان و ازدحام قرار دارد.

وی افزود: این شاخص نشان داد که الگوریتم تعریف‌شده، عملکرد بسیار خوبی داشته و کمان‌های مهم‌تری را نسبت به سایر ویژگی‌های شبکه معرفی می‌کند.

افتخاری تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف پژوهش تحلیل آسیب‌پذیری شبکه معابر شهر اصفهان، بررسی اهمیت این ویژگی‌ها با زمان‌سفر شبکه است؛ بنابراین پس از این تحلیل، محاسبه زمان سفرها معیار مناسبی برای مقایسه این ویژگی‌هاست.

وی گفت: برای انجام این تحلیل،کمان‌های شبکه به ترتیب در تکرارهای متوالی از شبکه حذف شدند؛ سپس در نرم‌افزار TransCAD زمان سفر سیر آزاد برای هر ویژگی محاسبه شد و در ادامه شاخصی به نام بهره‌وری زمانی تعریف شد؛ این شاخص میزان کاهش زمان‌ها در اثر قطع کمان‌ها را نشان می‌دهد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این تحلیل نیز مشاهده می‌شود که مرز همایه‌ها همچنان تغییرات شدیدتری را از خود نشان می‌دهد و با حذف مرز همایه‌ها، شاخص بهره‌وری زمانی افت شدیدتری نسبت به سایر ویژگی‌های شبکه نشان می‌دهد و همین موضوع میزان اهمیت بالای این ویژگی را نسبت به سایر ویژگی‌های شبکه نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه در هر دو شاخص بزرگ‌ترین مؤلفه شبکه و بهره‌وری زمانی، مرز همایه‌ها عملکرد بسیار بهتری نسبت به سایر ویژگی‌های شبکه داشت، اظهار کرد: این ویژگی کمان‌های مهم‌تری نسبت به سایر ویژگی‌های شبکه معرفی کرده است؛ این کمان‌ها از جمله کمان‌های حیاتی شبکه به حساب آمده و با حذف آنها، شبکه به فروپاشی نزدیک می‌شود.

افتخاری گفت: مهم‌ترین بخش این تحلیل، شناسایی همایه‌ها با روش چند سطحی اینفومپ بود که در آن سه همایه برای کل شبکه تشخیص داده شد؛ این سه همایه دارای ۹۹ کمان مرزی است که با قرار دادن نتایج روی شبکه اصفهان همچنان مهم در این شبکه مشخص شد.کد محتوا 18274

برچسب ها