جمع‌آوری ۲۵۵ خودرو فرسوده رها شده از سطح شهر اصفهان

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: در پنج ماه نخست امسال ۲۵۵ دستگاه خودروی فرسوده رها شده در معابر شهر توسط نیروهای این اداره کل جمع‌آوری شده است.

حسن محمدحسینی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با ارائه گزارشی از عملکرد پنج ماه نخست سال‌ جاری اظهار کرد: در این مدت برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر ۱۵ هزار و ۹۸۷ تذکر ارائه شده، شش هزار و ۲۷۰ اخطاریه صادر شده و رفع تخلف ۱۵ هزار و ۳۰۶ متصدی صنوف انجام شده است.

وی ادامه داد: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد چهار هزار و ۱۹۹ اخطاریه صادر شده و رفع تخلف دو هزار و ۱۹۳ تابلوی غیرمجاز انجام شد.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در خصوص جمع‌آوری خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر در پنج ماه نخست امسال ۵۱۰ اخطاریه صادر شده و ۲۵۵ خودرو جمع‌آوری شده است، گفت: در این مدت همچنین ۵۲۳ نفر دستفروش و ۲۰۹ نفر متکدی در سطح شهر اصفهان جمع آوری شدند.

وی افزود: در پنج ماهه نخست سال‌جاری در بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی متخلف یا فاقد مجوز و پروانه و جلوگیری از افزایش طبقات ۶۰۰ ساختمان، جلوگیری از تعمیرات داخلی چهار هزار و ۳۱۳ ساختمان، جلوگیری از تبدیل ۶۵۰ ساختمان و تعطیلی هشت هزار و ۵۳۰ کارگاه ساختمانی متخلف اقدام شده است.

محمدحسینی با اشاره به اقدامات شده در بخش کنترل ضایعات سطح شهر (پیشگیری و تعطیلی کارگاه‌های سد معبر کننده با مصالح و نخاله)، اظهار کرد: در این راستا هشت هزار و ۱۶۲ مورد اخطاریه صادر شده و یک هزار و ۳۵۷ کارگاه ساختمانی متخلف تعطیل شد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه‌های صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۲۸۴ رأی اجرا و ۲۴۱ رأی نیز بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه آفرین، چاله‌ها و اشیای مشرف بر معابر عمومی اجرا شد.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: در پنج ماهه نخست امسال در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ۶۰۵ رأی اجرا شده است.کد محتوا 18168

برچسب ها