پیشگیری و فرهنگ‌سازی دو مقوله مهم برای کاهش تخلفات شهری

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: سیاست این اداره کل تنها رفع تخلفات شهری نیست بلکه معتقدیم با انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی لازم در بین شهروندان و صنوف می‌توان آمار تخلفات شهری را به طور چشمگیری کاهش داد.

حسن محمدحسینی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: پیشگیری از تخلفات شهری در تمام زمینه‌ها، مهمترین رویکرد اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری است و تمام برنامه‌های حول محور پیشگیری انجام می‌شود؛ به عنوان مثال برای برخورد با سد معبر تنها دنبال اعلام اخطار، تذکر یا پلمب واحد صنفی متخلف نیستیم، بلکه با آموزش چهره به چهره و فرهنگ‌سازی در صدد رفع این تخلف شهری برآمده‌ایم.

وی با اشاره به ارائه آموزش‌های مختلف تخصصی و عمومی، تصریح کرد: در برنامه پنج ساله اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات اصل بر پیشگیری بوده است از این رو آموزش‌های مستمر برای کارکنان همچنین برای شهروندان در سطح فرهنگسراهای شهر در دستور کار قرار گرفت و تاکنون جلسات زیادی برگزار شده است؛ البته آموزش تنها رفع تکلیف آموزش نیست بلکه برای یادگیری است، از این رو ارزیابی لازم از افراد پس از دوره‌های آموزشی انجام می‌شود.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه مسئول رفع تخلفات شهری و پیشگیری از تخلفات در چارچوب قانون هستیم، ادامه داد: در سه سال اخیر در مقوله آموزش با جدیت وارد شده و آموزش‌های مختلف تخصصی و عمومی ارائه شده که آموزش‌های تخصصی مربوط به تیم‌های گشت و نظارت این اداره کل است تا با نوع تخلفات، بخشنامه‌ها، ضوابط شهرسازی، حقوق املاک و اراضی و حقوق اصناف بیشتر آشنا شوند.

وی اظهار کرد: بر اساس شاخص‌ها و آمارهای موجود، انجام اقدامات پیشگیرانه و مشارکت شهروندان منجر به کاهش تخلفات شهری در اصفهان شده است.

محمدحسینی با بیان اینکه در راستای رفع تخلفات شهری کنترل و نظارت دقیق و مستمر تخلفات شهری در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان توسط واحدهای پیشگیری و رفع تخلفات شهری انجام می‌شود، تصریح کرد: استفاده از امکانات به روز و نوین در راستای شناسایی ثبت و گزارش تخلفات شهری نظیر تبلت، استفاده از سامانه سرای هشت، تجهیز ناوگان خودروها به AVL، توانمند سازی پرسنل از طریق افزایش دانش سازمانی در جهت اجرا و عملیات، افزایش انگیزش و اشتیاق شغلی جهت انجام وظایف محوله در پرسنل اداره کل انجام شده است.

وی تصریح کرد: شهروندان در صورت آشنایی با حق و حقوق قانونی خود و با مشارکت خود به عنوان ضابطان اجرای قانون می‌توانند در کاهش تخلفات شهری مؤثر باشند.کد محتوا 18127

برچسب ها