پایان عملیات بتن ریزی بخش شمالی ایستگاه شاهد

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان از انجام مرحله آخر بتن‌ریزی پارت شمالی و آخرین پارت دال تیکت هال شرقی ایستگاه مترو شاهد خبر داد و گفت: تا پایان شهریورماه با اتمام عملیات عمرانی این بخش محدودیت‌های ترافیکی ایجاد شده رفع می‌شود.

مجید طرفه‌تابان در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: برای آماده‌سازی این قسمت از دال تیکت هال ایستگاه مترو شاهد، حدود ۲۳ تن آرماتور استفاده شد که میزان بتن مورد نیاز این بخش حدود ۵۲۰ تن بود.

وی ادامه داد: برای بتن‌ریزی مرحله ۲۵ نفر نیروی کارگر و مهندس اجرایی با بکارگیری دو دستگاه پمپ تلسکوپی و ۱۳ عدد تراک میکسر مأموریت حمل، پمپاژ و تخلیه بتن را بر عهده داشتند.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: بدین ترتیب مرحله بعدی تکمیل دال شرقی مبنی بر اجرای ایزوگام، بتن محافظ ایزوگام، خاک‌ریزی و تراکم آن (زیرسازی و روسازی) آغاز می‌شود.

طرفه‌تابان با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه با رفع محدودیت‌های ترافیکی، مسیر شرقی خیابان لاله در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد تا فعالیت‌ها در لاین غربی اجرایی شود.

طرفه‌تابان با بیان اینکه مساحت کل پروژه ایستگاه مترو شاهد ۳۵۰۰ مترمربع است، گفت: عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه ایستگاه شاهد واقع در خط دو قطار شهری اصفهان با توجه به فضاهای موجود، شرایط ترافیکی و تاسیساتی محل به صورت روش « top-down » است که در این روش تداخل ترافیکی و زمان اجرا کمتر خواهد بود.

وی اظهار کرد: هزینه اجرایی عملیات سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه ایستگاه شاهد واقع در خط دو قطار شهری حدود ۴۷۰ میلیارد ریال است.کد محتوا 18124

برچسب ها