تدوین ششمین برنامه راهبردی شهر اصفهان از ابتدای سال آینده

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: امسال آخرین سال طرح‌ریزی برنامه اصفهان ۱۴۰۰ است و از ابتدای سال آینده ششمین برنامه راهبردی شهر اصفهان با عنوان «اصفهان۱۴۰۵» تدوین می‌شود.

علیرضا صادقیان در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: چالش‌های شهر اصفهان در سال‌های آینده شامل جمعیت، اقلیم، اشتغال، وضعیت رودخانه زاینده‌رود، حاشیه‌نشینی و وضعیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های اجتماعی و انسانی شهر خواهد بود که تلاش می‌کنیم در چشم‌انداز و تدوین برنامه ششم این موضوعات لحاظ شود.

وی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتی که در معاونت برنامه‌ریزی بخش پژوهش انجام شده، اصفهان در سال ۱۴۳۰ یکی از شهرهای با متوسط سن جمعیتی بالا خواهد بود، افزود: می‌توان گفت در سال ۱۴۳۰ اصفهان پیر خواهد شد و رشد جمعیت منفی می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که باید در تدوین چشم‌انداز لحاظ شود رفع مشکلات سرمایه‌های انسانی در سال ۱۴۳۰ است که در این راستا شهرداری و دیگر دستگاه‌ها باید برای رفع این مشکل طرح و برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر باید وضعیت اقلیم شهر اصفهان را با جدیت مدنظر قرار دهیم تا بتوانیم در سال‌های آینده اقداماتی انجام دهیم که موجب فخر و مباهات کشور، آیندگان و مردم باشد.

صادقیان خاطرنشان کرد: برای برنامه طرح جامع شهری اصفهان تاکید بر جذب و استفاده از نظرات دانشگاهیان و افراد متخصص داریم تا از تفکر و اندیشه آن‌ها استفاده کنیم چرا که این شهروندانِ متخصص بخشی از اتاق فکر مدیریت شهری هستند.کد محتوا 18122

برچسب ها