برخورداری رانندگان تاکسی از بیمه تامین اجتماعی

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: اگر بتوانیم با همکاری سازمان تأمین اجتماعی فرآیند حذف و اضافه را انجام دهیم این قول را می‌دهیم که تمام رانندگان تاکسی بتوانند از بیمه استفاده کنند.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3

دانلود|ذره بین دویست و پنجاه و دومکد محتوا 17586

برچسب ها