رشد ۶.۳ درصدی جمع آوری پسماند خشک در سال ۹۸

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از رشد حدود ۶.۳ درصدی جمع‌آوری پسماند خشک در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ خبر داد.

محمد صادقی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: بر اساس تجزیه و تحلیل آمارهای مربوط به جمع آوری پسماند خشک در سال‌های ۹۷ و ۹۸، مجموع پسماند خشک جمع‌آوری شده در سال ۹۸ رقمی حدود ۲۲ هزار و ۶۳۰ تن و مجموع پسماند خشک جمع‌آوری شده در سال ۹۷، حدود ۲۱هزار و ۲۹۷ تن بوده است که مقایسه این آمارها، افزایشی معادل ۶.۳ درصد در جمع‌آوری پسماندهای خشک شهر اصفهان را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به کاهش پسماند ورودی به کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی نسبت به سال گذشته، افزود: بر مبنای همین آمار میزان پسماند ورودی به کارخانه که عمدتاً شامل پسماند تر است، در سال گذشته حدود ۳۲۷ هزار و ۹۳۲ تن بوده در حالی که آمارهای سال ۹۷، معادل ۳۵۲ هزار و ۴۷۷ تن بوده است.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: بر این اساس می توان گفت میزان پسماند ورودی به کارخانه حدود ۴.۱۲ درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش تولید پسماند توسط شهروندان به دلایل مختلف شامل ارتقای فرهنگی، شرایط اقتصادی و معیشتی است.

وی با اشاره به نرخ رشد آمار تولید کود در کارخانه به عنوان ماحصل مدیریت پسماندهای تر، گفت: در سال ۹۷ میزان تولید کود ۰.۶ و ۰.۸، حدود ۳۲ هزار و ۲۰۳ تن بوده که این عدد در سال گذشته به حدود ۴۶ هزار و ۲۱۵تن رسیده و افزایشی معادل ۴۳.۵ درصد را نشان می‌دهد.

صادقی این تغییرات مثبت را در بهبود کیفیت مدیریت پسماند و بهبود شرایط زیست محیطی موثر دانست و افزود: کاهش پسماند ورودی به کارخانه در طول سال ۹۸ در راستای تحقق سطوح متعالی هرم استراتژیک مدیریت پسماند شامل اجتناب و کاهش صورت گرفته و تاثیرات ارزشمندی از جمله کاهش ورود پسماند به محیط زیست، کاهش دفن پسماند و جلوگیری از ضررهای اقتصادی را همراه دارد.

وی با اشاره به افزایش آمار جمع آوری پسماندهای خشک، اظهار کرد: این افزایش نیز نشانگر افزایش سطح مشارکت شهروندان در حوزه جداسازی پسماند خشک و تحویل آن به عوامل مجاز جمع آوری پسماند خشک است که بخشی از این افزایش متأثر از فعالیت های آموزشی و آگاه‌سازی شهروندان و بخش دیگر نیز تحت تأثیر اقدامات نظارتی و کنترلی برای منع فعالیت عوامل غیرمجاز و جمع‌آوری پسماند در چارچوب استاندارد است.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خواستار تداوم همکاری شهروندان با سازمان در حوزه‌های مختلف شد و تأکید کرد: اگر چه در شرایط فعلی و با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور، موقتاً فعالیت ایستگاه‌های بازیافت و خودروهای جمع‌آوری پسماند خشک تعطیل شده است، اما شهروندان همچنان باید در حوزه تفکیک از مبدأ، اجتناب از تولید و کاهش میزان پسماند فعال باشند و با کاهش میزان پسماندها و مدیریت گروه‌های مختلف پسماند در منزل، گامی ارزشمند در جهت بهبود وضعیت زیست محیطی شهر بردارند.کد محتوا 17230

برچسب ها