مشخصات کلی

علیرضا رفیعی
علیرضا رفیعی
مدیر منطقه 9
دوشنبه, 27 مرداد 1399, 21:52

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 9 1399 درحال خدمت
کد محتوا 17182

برچسب ها