زمین و تملک دو چالش بزرگ پروژه‌های قطار شهری

مشاور عالی شهردار اصفهان گفت: بزرگترین چالش پروژه‌های قطارشهری، زمین و تملک است و جابجایی تأسیسات، تجهیزات و شبکه‌برق‌رسانی نیز از دغدغه‌های جدی است.

جواد شعرباف در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار کرد: موضوع ایجاد خط ریلی اصفهان از فرودگاه تا ذوب‌آهن از زمان افتتاح ذوب‌آهن مطرح بود، اما از سال ۷۰ مطالعات جدی آن و مطالعات جامع حمل و نقل اصفهان انجام شد.

وی افزود: پس از انجام مطالعات و تصویب خطوط قطارشهری اصفهان بعد از تهران و مشهد، احداث خط یک قطار شهری اصفهان به همراه چهار شهر دیگر آغاز شد.

مشاور عالی شهردار اصفهان گفت: تکمیل خط یک قطار شهری نتیجه فعالیت‌های اجرایی افراد زیادی است که به صورت شبانه روزی برای به نتیجه رسیدن آن از هیچ سعی و کوششی دریغ نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه باید متناسب با شأن پروژه قطارشهری، برای مباحث مالی و مدیریتی اقدام شود، اظهار کرد: نیروهایی که در سازمان قطارشهری حضور دارند، باید از نظر دانش فنی و توانایی مدیریت امور و شهامت بیان جایگاه پروژه، در جایگاه بالایی قرار داشته باشند.

شعرباف تاکید کرد: پروژه قطار شهری اصفهان از نظر بالا بودن سطح فنی، مدیریتی و مالی با هیچ پروژه شهری دیگر در کشور قابل مقایسه نیست و برخی مدیران آنگونه که باید، شناخت جامعی از این پروژه مهم ندارند.کد محتوا 17146

برچسب ها