متروی اصفهان فردا فعال است

متروی اصفهان از فردا -۲۸آ بان ماه ۱۳۹۸- از میدان امام حسین(ع) تا صفه آماده خدمت رسانی به شهروندان است.

به گزارش ايمنا ، خط یک قطار شهری اصفهان فردا از ساعت ۷ صبح از ایستگاه میدان امام حسین (ع) (دروازه دولت) تا ایستگاه دفاع مقدس (صفه) آماده خدمت رسانی به شهروندان است.

در جریان ناآرامی های روزهای گذشته اصفهان که به دنبال افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد، شش ایستگاه شهید علیخانی، شهید مفتح، جابر انصاری و شهید باهنر، دکتر شریعتی و تختی به شدت آسیب دید و امکان خدمت رسانی در آن ها تا اطلاع ثانوی ممکن نیست.کد محتوا 17142

برچسب ها