عوامل موثر بر  طراحی برند شهر اصفهان چیست؟

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی عوامل موثر بر تصویر شهری در راستای طراحی برند شهر اصفهان به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی توسط دانشگاه فردوسی مشهد مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: برندینگ شهری فرایندی است که در عصر جهانی شدن به شهرها کمک می‌کند تا بتوانند با تکیه بر مزیت‌های رقابتی پایدار و هویت خود، به جذب جمعیت ماهر و افزایش میزان حس تعلق و رضایت شهروندان فعلی، جذب گردشگر و سرمایه‌گذار بپردازند.

وی افزود: همه این موارد برای توسعه و پیشرفت اقتصادی یک شهر لازم است با وجود این، یکی از گام‌های کلیدی و آغازین برای خلق برند برای هر شهر، ارزیابی تصویر شهر موجود است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: در این گام باید ابعاد و عوامل مهم و تأثیرگذار بر تصویر شهری شناخته و ارزیابی شود و توجه داشت که در فرآیند برندینگ شهری و شناخت ابعاد تصویر شهری باید به مزیت رقابتی شهر توجه شود.

وی تصریح کرد: با توجه به مزیت‌های رقابتی بالقوه اصفهان و نیز تاکید برنامه‌ریزان این شهر بر لزوم توسعه محور گردشگری و تبدیل کردن این شهر به یکی از مقاصد گردشگری برتر در ایران و جهان، این پژوهش با هدف بررسی و عوامل مؤثر بر ابعاد تصویر شهری اصفهان در جهت طراحی برند این شهر انجام شده‌ است.

نصوحی با بیان اینکه برای رسیدن به این هدف از روش ترکیبی کمی پرسشنامه و کیفی مصاحبه استفاده شده‌ است که یکی از جنبه‌های نوآورانه این تحقیق به شمار می‌رود، گفت: با هدف بررسی ضرورت ایجاد برند برای اصفهان و نیز ارزیابی ابعادی که همپوشانی بیشتری با محور گردشگری دارد به تحلیل موضوعی جلسه هم‌اندیشی و مصاحبه‌های تفصیلی پرداخته شد و در ادامه ارزیابی وضعیت کنونی و میزان تأثیرگذاری ابعاد بر تصویر شهری، تحلیل داده‌های پرسشنامه که به ترتیب بین ۳۰۰ شهروند، ۵۰ کارشناس و ۵۰ گردشگر توزیع شد، اهمیت یافت.

وی اظهار کرد:. طبق نتایج این تحقیق تصویر شهر اصفهان از منظر چهار بعد جاذبه‌های تاریخی، معماری و تفریحی، حمل و نقل و ترافیک، وجهه بین‌المللی و شناخت از شهر و فرهنگ و مسائل فرهنگی از دیدگاه کارشناسان، شهروندان و گردشگران نسبتاً مطلوب ارزیابی شده، هرچند با وضعیت ایده‌آل فاصله معناداری دارد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه بر اساس تحقیق انجام شده بُعد جاذبه‌های تاریخی، معماری و تفریحی در شهر بیشترین تأثیر را در ارتقای تصویر شهری موجود دارد، افزود: وضعیت نگهداری و حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی، وضعیت ترافیک، توجه نکردن به قدرت رسانه‌ها جهت تبلیغ و معرفی اصفهان و کمبود رویدادهای فرهنگی درخور توجه در سطح شهر اصفهان می‌تواند در مسیر طراحی برند برای این شهر به عنوان چالش معرفی شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، خشکی زاینده‌رود و مسائل زیست‌محیطی شهر، توجه به هویت شهر اصفهان، توجه به برنامه‌های بالادستی و اجرای آن‌ها در مسیر تبدیل کردن اصفهان به عنوان یک قطب گردشگری از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در سرعت گرفتن مسیر طراحی برند اصفهان کمک کند.کد محتوا 17081

برچسب ها