مشخصات کلی

رحیم محمدی
  • رحیم محمدی
  • 1351
  • مدیرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
  • چهارشنبه, 22 مرداد 1399, 17:55

تحصیلات

  • کارشناسی مهندسی مواد
  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
مسئول آموزشهای فنی حرفه ای و کشاورزی استان اصفهان 1381 1389
آموزش و پرورش استان اصفهان مشاور اجرایی مدیر کل 1392 1393
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان معاون آموزش متوسطه 1393 1397
وزارت آموزش و پرورش معاون آموزش و پژوهش مدیر کل دوره اول متوسطه 1397 1399
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان 1399 درحال خدمت
کد محتوا 16963

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان