مشخصات کلی

رحیم محمدی
  • رحیم محمدی
  • 1351
  • مدیرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
  • سه شنبه, 18 آبان 1400, 18:15

تحصیلات

  • کارشناسی مهندسی مواد
  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان 1399 1400
وزارت آموزش و پرورش معاون آموزش و پژوهش مدیر کل دوره اول متوسطه 1397 1399
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان معاون آموزش متوسطه 1393 1397
آموزش و پرورش استان اصفهان مشاور اجرایی مدیر کل 1392 1393
مسئول آموزشهای فنی حرفه ای و کشاورزی استان اصفهان 1381 1389
کد محتوا 16963

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان