تفکیک از مبدا، بهترین راه کاهش هزینه و زمان بازیافت زباله است

مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: تفکیک از مبدا بهترین راه برای کاهش هزینه و زمان بازیافت زباله است که با وجود آموزش‌هایی برای راهنمایی شهروندان با شیوه‌های تفکیک زباله انجام خواهد شد.

به گزارش ايمنا ، محمداسماعیل حافظی اظهار کرد: روزانه حجم زیادی پسماند در شهر تولید می‌شود که مقدار بسیار کمی از آن قابلیت بازیافت دارد، زیرا یکی از مشکلات در مسیر مدیریت پسماند، نداشتن آگاهی شهروندان از جداسازی و تفکیک اولیه زباله در مبدا است.

وی ادامه داد: تفکیک از مبدا بهترین راه برای کاهش هزینه و زمان بازیافت زباله است که با وجود آموزش‌هایی برای راهنمایی شهروندان با شیوه‌های تفکیک زباله انجام خواهد شد.

حافظی تصریح کرد: از جمله اهداف حائز اهمیت این پروژه، آسیب‌شناسی مشارکت جامعه در مدیریت زباله شهری، ارزیابی مشارکت‌پذیری جامعه و تبیین وظایف و مسئولیت‌های قابل واگذاری به مردم در حوزه مدیریت پسماند شهر است.

مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین افزود: از دیگر اهداف این پروژه می‌توان به تحلیل و ارزیابی تمامی ظرفیت‌های موجود در بدنه مدیریت شهری و لایه‌های مختلف جامعه، مهندسی ارتباط با شهروندان، سازماندهی مراکز، گروه‌ها، شبکه‌ها و سازمان‌ها با توجه به رویکرد محله‌محوری و دستیابی به راهکارهای تشویقی و بازدارنده اشاره کرد.

وی گفت: جمعیت شهر قزوین حدود ۴۲۰ هزار نفر برآورد شده که با توجه فرمول‌های مربوطه، ۳۸۳ نفر از کل جمعیت شهر قزوین در این طرح باید مورد نظرسنجی قرار بگیرند ولی با توجه به ضرورت، اهمیت و حساسیت این طرح، طبق بررسی‌های انجام شده در تیم کارشناسی، این تعداد به ۵۰۰ واحد مسکونی یا خانوار افزایش یافت.

حافظی خاطرنشان کرد: در این مطالعات، با تاییدیه و نظر بهره بردار طرح، برداشت میدانی و توزیع پرسشنامه‌ها مطابق تقسیم بندی ایستگاه‌های ششگانه خدمات شهری انجام شد.کد محتوا 16896

برچسب ها