برنامه‌ریزی برای حل معضلات آب با شفافیت ممکن است

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید اطلاعات شفاف در اختیار شهروندان و متخصصان شهر و استان قرار گیرد تا بتوان در کوتاه مدت برای توزیع مصارف آب برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی کرد.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، نصیر ملت در سیزدهمین جلسه کارگروه آب کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان، گام اول برای حل معضلات زاینده‌رود را شفاف‌سازی دانست و اظهار کرد: لازم است خروجی سد زاینده‌رود، نیازهای بخش‌های مختلف، میزانی که برای حوزه‌های مختلف باید توزیع شود و آنچه امروز درحال توزیع است به‌طور شفاف مشخص شود.

وی افزود: مغایرت و تعارض در گزارش‌هایی که از سوی نهادهای مختلف ارائه می‌شود نشان دهنده آن است که مجموعه استان مسیری مشترک را برای حل معضلات دنبال نمی‌کند بنابراین باید اطلاعات شفاف در اختیار شهروندان و متخصصان شهر و استان قرار گیرد تا بتوان در کوتاه مدت برای توزیع مصارف آب برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی کرد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اکنون برنامه‌ریزی‌ها با رویکرد توسعه نیست بلکه برای بقای استان است، تصریح کرد: با تغییرات اقلیمی که با آن مواجه هستیم ناچاریم مسیر قابل دفاعی برای آینده استان پیش‌بینی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ناهماهنگی میان اجزای دولت نگرانی‌ها را درباره موضوع آب افزایش داده، اظهار کرد: به دلیل نوع سیاست‌گذاری‌ها، افزایش بارگذاری‌های صنعتی و مهاجرت به شهر و استان اصفهان، سرانه خدمات کاهش یافته و شاهد مهاجرت طبقه خلاق به دیگر استان‌ها بوده‌ایم که در نتیجه این فرایند منابع درآمدی شهرداری با مشکل مواجه شده و این نهاد ناچار به شهرفروشی است؛ این روند به نقطه بن‌بستی خواهد رسید که راه جبرانی ندارد.

ملت با بیان اینکه با وجود نابسامانی در مدیریت گردشگری، چهار هزار میلیارد تومان از درآمد ناخالص استان مربوط به این حوزه اضافه کرد: در مسیر توسعه از جهات مختلف مانند کشاورزی، صنعت و گردشگری نباید نقش آب را نادیده گرفت و باید تصمیم‌ها براساس اعداد و ارقام واقعی باشد.کد محتوا 16871

برچسب ها