اتمام آزادسازی ادامه خیابان مشتاق سوم تا پایان سال ۹۸

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان گفت: آزادسازی ادامه خیابان مشتاق سوم و میدان شهدای هسته‌ای تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

رضا اخوان در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار کرد: برای آزادسازی ادامه خیابان مشتاق سوم و میدان شهدا هسته‌ای، مراحل قانونی مواد هشت و ۹ در حال انجام است تا عملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی افزود: آزادسازی بخشی از خیابان روشن شهر که در اختیار شهرداری بود، انجام شده، اما در بخش دیگر حدفاصل کانال آب تا میدان شهدای هسته‌ای به طول ۴۵۰ مترمربع که در بافت محله پینارت قرار گرفته، تعداد ۳۸ واحد تجاری ریزدانه و چند واحد مسکونی قرار گرفته که نیاز به ۱۷ هزار مترمربع آزادسازی  دارد.

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان تصریح کرد: خوشبختانه بخشی از آزادسازی مسیر حدفاصل کانال آب تا میدان شهدای هسته‌ای انجام شده، اما آزادسازی این بخش با توجه به شرایط شهرداری، در اولویت نیست.

وی با بیان اینکه آزادسازی ادامه خیابان مشتاق سوم و میدان شهدای هسته‌ای تا پایان سال به اتمام می‌رسد، افزود: دو خیابان روشن شهر و ارغوانیه با توجه به گستردگی و وسعت پروژه، حجم بالای آزادسازی همچنین تعدد کاربری اراضی در طرح و اینکه بخشی از اراضی در محدوده و بخشی در حریم شهرداری منطقه چهار است، زمان‌بر خواهد بود.

اخوان تصریح کرد: اَبَر پروژه میدان شهدای هسته‌ای شامل چهار پروژه میدان شهدای هسته‌ای، ادامه خیایان مشتاق سوم یا همان سلمان فارسی، خیابان روشن دشت و خیابان ارغوانیه است که میدان شهدای هسته‌ای به مساحت ۴۰ هزار مترمربع، خیابان سلمان فارسی به طول ۷۰۰ متر و عرض ۶۰ متر، خیابان روشن دشت به طول یک هزار و ۲۰۰ متر و عرض ۶۰ متر و خیابان ارغوانیه به طول ۹۰۰ متر و عرض ۶۰ متر است.کد محتوا 16829

برچسب ها