کاهش تولید پسماند اصفهانی‌ها نسبت به سال گذشته

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از کاهش تولید پسماند در اصفهان از بازه زمانی ابتدای فروردین ۹۸ تا پایان بهمن ۹۸ نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته خبر داد.

محمد صادقی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: کاهش تولید پسماند یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرفت در مدیریت پسماند محسوب می‌شود که نشانگر بهبود سطح مشارکت شهروندی و همچنین بیانگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی است.

وی در رابطه با تغییرات آمار تولید پسماندها در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ابتدای فرودین تا پایان بهمن و مقایسه آن با مدت زمان مشابه در سال گذشته، گفت: آمارها نشان می‌دهد به طور کلی تولید پسماند طی ۱۱ ماه نخست امسال نسبت به همین زمان در سال گذشته دو درصد کاهش یافته است و میزان پسماند ورودی به کارخانه از عدد ۳۲۷ هزار تن به ۳۲۱ هزار تن رسیده است.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به کاهش تولید در سایر گروه‌های پسماند، افزود: بر اساس این آمار مقایسه‌ای در ۱۱ ماه نخست سال‌های ۹۷ و ۹۸، میزان جمع آوری پسماند الکترونیک نیز ۴۷ درصد و تولید پسماندهای بیمارستانی به میزان ۱۹ درصد کاهش یافته است.

وی در خصوص میزان پسماند خشک جمع آوری شده در طرح تفکیک از مبدأ طی زمان‌های مذکور در دو سال متوالی نیز، تصریح کرد: افزایش جمع آوری پسماندهای خشک نشانگر ارتقای کیفیت تفکیک از مبدأ و بهبود فرآیندهای جمع آوری و مدیریت است و هر چقدر این شاخص افزایش یابد به تبع میزان هدر رفتن پسماندهای خشک به عنوان یک سرمایه ارزشمند کاهش می‌یابد.

صادقی ادامه داد: در این مدت زمان میزان جمع آوری پسماند خشک شهر اصفهان حدود ۱۹۷۰۰ تن بوده که نسبت به همین زمان در سال گذشته نزدیک به سه درصد افزایش داشته و انتظار می‌رود با برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و نظارتی صورت گرفته شاهد پیشرفت وضعیت در آینده نیز باشیم.

وی اظهار کرد: با هدف افزایش مشارکت شهروندی در فرآیند تفکیک از مبدأ و ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی در این زمینه، زیرساخت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی متعددی طراحی و تهیه شده است که از این بین می‌توان به توزیع بیش از ۱۰ هزار مخزن کارتن پلاست و هزار مخزن فلزی، تهیه محتواهای آموزشی شامل بروشور، پوستر، پوسترهای اینفوگرافیک، کتاب و بازی اشاره کرد که همگی در راستای ترغیب شهروندان به رفتارهای درست و افزایش میزان مشارکت در امر تفکیک از مبدأ صورت گرفته است.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در خصوص آمارهای مربوط به تولید کود کمپوست به عنوان ماحصل فرآوری پسماند تر گفت: بر اساس آمار مربوط به ۱۱ ماه نخست هر دو سال، در سال ۹۸ حدود ۴۱ هزار تن و در سال ۹۷، حدود ۲۳ هزار تن کود کمپوست در کارخانه پردازش پسماند به فروش رسیده است که بر این اساس آمارها افزایش ۷۳ درصدی تولید کود را نشان می‌دهد.

وی آمارهای مربوط به کاهش تولید پسماند را مرهون مشارکت و رفتارهای شهروندی و همچنین شیوه‌های مدیریتی دانست و اضافه کرد: شهروندان با رعایت نکات مهم و تأثیرگذاری مانند کاهش تولید مصرف، بازمصرف و تفکیک از مبدأ ضمن آنکه به حفاظت از محیط زیست خود کمک می‌کنند، سهم بسزایی در ارتقای اقتصاد جامعه خواهند داشت و در این میان اتخاذ روش‌های صحیح مدیریتی برای جداسازی و بازیافت گروه‌های مختلف پسماند از سوی سازمان مدیریت پسماند نیز نقش کلیدی در این مسیر داشته و فرآیند را به شکلی مطلوب به انتها می‌رساند.کد محتوا 16474

برچسب ها