صدور حکم قضایی برخورد با عوامل غیرمجاز جمع آوری و انبار پسماند

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از صدور حکم دادستانی اصفهان جهت همکاری نیروی انتظامی با سازمان مدیریت پسماند در زمینه برخورد با عوامل غیر مجاز جمع آوری پسماند خبر داد.

محمد منوچهری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه فعالیت عوامل غیر مجاز جمع آوری پسماند شامل خودروها، دوره گردها، انبارهای غیرمجاز می‌تواند تبعات بسیاری برای بهداشت و سلامت شهروندان و وضعیت محیط زیست شهری داشته باشد، معاونت اجرایی سازمان همواره پیگیر برخورد قانونی با عوامل غیر مجاز بوده است و در این زمینه با مراجع قضائی رایزنی‌های بسیاری کرده است.

وی ادامه داد: در این راستا و بنا بر درخواست سازمان پسماند مبنی بر همکاری نیروی انتظامی جهت برخورد با عوامل غیر مجاز و همچنین توقیف خودروهای غیرمجاز، مرجع قضائی دستور آن را صادر کرده اند و پیرو این حکم، با تمامی عواملی که خارج از چارچوب قانون و به صورت غیرمجاز اقدام به جمع آوری، دپو و تبدیل پسماندهای خشک کنند، برخورد قانونی شده و خودرو توقیف می شود.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از این اقدام ارزشمند معاونت دادستانی اصفهان و عوامل انتظامی قدردانی کرد و آن را گامی مثبت و سازنده برای بهبود رویه مدیریت پسماند و ارتقای کیفیت زیست محیطی دانست که می‌تواند از آسیب‌های فراوان زیست محیطی و بهداشتی، بالاخص شیوع بیماری‌ها جلوگیری کند.

وی در خصوص افرادی که غیرمجاز در حوزه پسماند فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: اگر افرادی تمایل داشته باشند در حوزه جمع آوری و دیگر شاخه‌های مدیریت پسماند فعالیت شغلی داشته باشند، لازم است به صورت مجاز و زیرمجموعه شرکت‌های پیمانکار کار کنند و در صورتی که به صورت فردی و بدون مجوز اقدام به جمع آوری و انبار پسماند خشک کنند، فعالیت آنها غیرمجاز تلقی شده و با آن‌هابرخورد قانونی می‌شود.

منوچهری از پلمب حدود ۲۲ انبار غیرمجاز پسماند خشک، تخلیه ۱۲ انبار پس از رایزنی‌های مربوطه، پیگیری پرونده ۶۵ انبار غیرمجاز توسط دادگستری، توقیف ۱۴ خودروی غیرمجاز و توقیف ۱۱ تن بار از این خودروها و دوره گردها خبر داد و گفت: همکاری مردم با ایستگاه‌های بازیافت و خودروهای مجاز جمع آوری پسماند عاملی مؤثر برای کاهش فعالیت عوامل غیر مجاز است.

وی افزود: مادامی که شهروندان پسماندهای خود را به درستی تفکیک کنند و آنها را از طریق کانال‌های صحیح تحویل دهند، پسماندی برای عوامل غیرمجاز باقی نمی‌ماند و به تبع این معضل کاهش چشمگیری خواهد یافت، اما تا رسیدن به این شرایط نظارت و کنترل سازمان با همکاری مراجع انتظامی و قضائی برای برقراری نظم و بهداشت شهری ادامه خواهد داشت.کد محتوا 16473

برچسب ها