جمع‌آوری ۵۵۴ نفر دست‌فروش و متکدی از سطح شهر اصفهان

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: در چهار ماهه نخست امسال تعداد ۴۱۰ نفر دست‌فروش و ۱۴۴ نفر متکدی در شهر اصفهان جمع‌آوری شدند.

حسن محمدحسینی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: بر اساس شاخص‌ها و آمارهای موجود، انجام اقدامات پیشگیرانه و مشارکت شهروندان در سال گذشته منجر به کاهش تخلفات شهری در اصفهان شده است.

وی به ارائه گزارشی از عملکرد چهار ماهه نخست سال جاری این مدیریت پرداخت و افزود: در این مدت برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر صنوف ۱۲ هزار و ۷۵۴ تذکر ارائه شده، پنج هزار و ۱۶۰ اخطاریه صادر شده و رفع تخلف ۱۳ هزار و ۱۳۰ متصدی صنوف انجام شده است.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد سه هزار و ۲۶۶ اخطاریه صادر شده و یک هزار و ۷۲۰ تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده است.

وی با بیان اینکه در خصوص برداشتن خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر در چهار ماه نخست امسال ۳۷۳ اخطاریه صادر شده و ۱۸۸ خودرو جمع‌آوری شده است، گفت: در این مدت همچنین ۴۱۰ نفر دست‌فروش و ۱۴۴ نفر متکدی در سطح شهر اصفهان جمع آوری شدند.

محمدحسینی افزود: در چهار ماهه نخست سال جاری در بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی متخلف یا فاقد مجوز و پروانه و جلوگیری از افزایش طبقات ۴۸۷ ساختمان، جلوگیری از تعمیرات داخلی سه هزار و ۳۷۹ ساختمان، جلوگیری از تبدیل ۵۱۳ ساختمان و تعطیلی شش هزار و ۶۴۸ کارگاه ساختمانی متخلف اقدام شده است.

وی با اشاره به اقدامات شده در بخش کنترل ضایعات ساختمانی سطح شهر (پیشگیری و تعطیلی کارگاه‌های سد معبر کننده با مصالح و نخاله)، اظهار کرد: در این راستا شش هزار و ۲۶۹ مورد اخطاریه صادر شده و یک‌هزار و ۹۳ کارگاه ساختمانی تعطیل شد.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: در راستای اجرای بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه‌های صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۲۲۹ رأی اجرا و ۱۹۳ رأی نیز بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه آفرین، چاله‌ها و اشیای مشرف بر معابر عمومی اجرا شد.

وی تصریح کرد: در چهار ماهه نخست امسال در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ۴۹۴ رأی اجرا شده است.کد محتوا 16441

برچسب ها