جمع آوری ۲۶۳ دستفروش از سطح شهر اصفهان

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه این مدیریت محور فعالیت های خود را بر مبنای فرهنگ‌سازی، آموزش و پیشگیری قرار داده است، گفت: در سه ماهه نخست امسال تعداد ۲۶۳ نفر دستفروش و ۱۳۴ نفر متکدی در سطح شهر اصفهان جمع آوری شدند.

حسن محمدحسینی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: بر اساس شاخص‌ها و آمارهای موجود، انجام اقدامات پیشگیرانه و مشارکت شهروندان در سال گذشته منجر به کاهش تخلفات شهری در اصفهان شده است.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی جهت توانمندسازی پرسنل از طریق افزایش دانش اجرایی و عملیاتی، خاطرنشان کرد: در سال گذشته دوره‌های آموزشی متعددی از قبیل مدیریت خشم، نحوه رفتار با کودک، ضوابط شهرسازی و معماری، دوره ویژه ضابطان قضائی، آموزش مقررات و ضوابط اجرایی و همچنین توزیع جزوات آموزشی جهت بهبود دانش و عملکرد پرسنل و ارزیابی مستمر پرسنل از طریق آزمون‌های کتبی برگزار شده است و این روند در سال جاری هم به صورت جدی دنبال می‌شود.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان به ارائه گزارشی از عملکرد سه ماه نخست سال جاری مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری پرداخت و افزود: در این مدت برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر ۹ هزار و هفت تذکر ارائه، سه هزار و ۸۲۰ اخطاریه صادر و رفع تخلف ۹ هزار و ۲۱۴ متصدی صنوف انجام شده است.

وی ادامه داد: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد یک هزار و ۸۸۷ اخطاریه صادر شده و رفع تخلف ۹۸۷ تابلوی غیرمجاز انجام شد.

محمدحسینی با بیان اینکه در خصوص برداشتن خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر در سه ماه نخست امسال ۲۳۹ اخطاریه صادر شده و جمع‌آوری ۱۱۲ خودرو انجام شده است، گفت: در این مدت همچنین ۲۶۳ نفر دست‌فروش و ۱۳۴ نفر متکدی در سطح شهر اصفهان جمع آوری شدند.

وی افزود: در سه ماهه نخست سال جاری در بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی متخلف و یا فاقد مجوز و پروانه و جلوگیری از افزایش طبقات ۳۷۶ ساختمان، جلوگیری از تعمیرات داخلی دو هزار و ۴۶۰ ساختمان، جلوگیری از تبدیل ۳۶۹ ساختمان و تعطیلی چهار هزار و ۸۶۸ کارگاه ساختمانی متخلف اقدام شده است.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش کنترل ضایعات سطح شهر (پیشگیری و تعطیلی کارگاه‌های سد معبر کننده با مصالح و نخاله)، اظهار کرد: در این راستا چهار هزار و ۴۰۸ مورد اخطاریه صادر و تعطیلی ۸۲۷ کارگاه ساختمانی متخلف انجام شد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه‌های صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۱۵۵ رأی اجرا و ۱۳۷ رأی نیز بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه آفرین، چاله‌ها و اشیای مشرف بر معابر عمومی اجرا شد.

محمدحسینی تصریح کرد: در سه ماهه نخست امسال در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ۳۵۹ رأی اجرا شده است.کد محتوا 16421

برچسب ها