شهرداری خانه هنرمندان را تملک و در اختیار هنرمندان قرار دهد

رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان پیشنهاد کرد نسبت به مذاکره با مالک قانونی خانه هنرمندان، به منظور تملک و در صورت حصول نتیجه نسبت به واگذاری حق انتفاع دائمی محل به هنرمندان با حفظ مالکیت شهرداری اقدام شود.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، مهدی مزروعی صبح امروز (یکشنبه) در یکصد و سی و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به خبرهایی که در روزهای اخیر درباره تغییر مالکیت خانه هنرمندان اصفهان منتشر شده، اظهار کرد: در اینکه مالک خانه هنرمندان کدام شخص حقوقی یا حقیقی است و چگونه واگذار شده و اینکه بر چه اساسی این واگذاری اتفاق افتاده ورود نمی‌کنم.

وی افزود: مرجع تصمیم‌گیری برای مالکیت خانه هنرمندان اداره ثبت اسناد رسمی است و یا با طی روال قانونی و اجرای احکام قطعی دادگاه مالک حقیقی یا حقوقی آن مانند هر مکان دیگری مشخص می‌شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: به این موضوع که این محل چرا، چه زمانی و در چه قالبی در اختیار جامعه هنری اصفهان قرار گرفته و تاکنون چه اتفاقاتی در آن افتاده نیز نمی‌پردازم؛ هرکسی بر اساس قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) و در حدود قانون اختیار دارد نحوه استفاده مکانی را که مالک آن شناخته می‌شود تعیین کند و می‌تواند آن را در اختیار خود نگه دارد یا به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری واگذار کند یا نکند و تعیین کاربری آن نیز با رعایت قانون از حقوق مالکانه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: به عنوان نماینده مردم اصفهان این دغدغه را مطرح می‌کنم که خانه هنرمندان به مرور زمان برای هنرمندان و سایر شهروندان به میراثی بیش از یک ساختمان و بیش از یک مکان برای گردهمایی هنرمندان تبدیل شده و اکنون میراثی معنوی برای شهر اصفهان محسوب می‌شود.

مزروعی خاطرنشان کرد: حقوق مالکانه مالک این مکان تا جایی است که در حدود قانون با لحاظ حقوق مکتسبه احتمالی تصمیم به واگذاری بگیرد یا نگیرد اما تعیین نوع و خط مشی استفاده هنرمندان از حدود مالکانه خارج بوده و باید اجازه داد هنرمندان بنا به اقتضای هنر و فرهنگ در این مکان بیندیشند و بیافریند.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر هنرمندان نیز به این مقدار که این مکان صرفاً در اختیار و تصرف آنها باشد قانع نبوده و لازم است خانه هنرمندان به قطبی برای پراکندن پرتوهای آفرینش و خلاقیت آنان تبدیل شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: به شهردار محترم اصفهان و شورای اسلامی شهر پیشنهاد می‌کنم نسبت به مذاکره با مالک قانونی خانه هنرمندان، به منظور تملک و در صورت حصول نتیجه نسبت به واگذاری حق انتفاع دائمی محل به هنرمندان با حفظ مالکیت شهرداری اقدام شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: دو هفته پیش در تذکری مطرح کردم که مطالبات مالی هنرمندان از شهرداری دچار تأخیر غیرقابل تسامح شده اما پس از آن واکنشی به این تذکر ندیدم و کماکان در مقابل تماس هنرمندانی که در شرایط نامطلوب مالی هستند، پاسخی جز شرمساری ندارم بدین سبب از شهردار و معاونان وی می‌خواهم در این خصوص اقدام عاجلی انجام دهند.کد محتوا 16384

برچسب ها