ضدعفونی تمامی متوفیان در باغ رضوان

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان گفت: تمام غسال و غساله های سالن تطهیر آرامستان باغ رضوان به عنوان خادمان گمنام این سازمان آموزش‌های لازم را در زمینه رعایت موازین شرعی، اصول بهداشتی و دستورالعمل‌های ابلاغی فراگرفته‌اند.

احمدرضا مرادی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: کارشناسان ارشد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی چند جلسه توجیهی برای غسال و غساله‌های باغ رضوان برگزار کرده و آموزش‌های لازم در ارتباط با مباحث بهداشتی، ضدعفونی، چگونگی تغسیل، تکفین و تدفین را ارائه کردند.

وی با بیان اینکه در باغ رضوان دو اکیپ آقا و دو اکیپ خانم از غسال و غساله برای تغسیل و تکفین متوفیان که مشکوک یا مبتلا به کرونا بوده‌اند در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: برای شست و شوی متوفیان ناشی از ابتلاء به کرونا دو سنگ غسالخانه در بخش‌های غیر از شست و شوی سایر متوفیان اختصاص یافته است.

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان ادامه داد: تمامی متوفیان پس از ورود به آرامستان باغ رضوان برای رعایت احتیاط بیشتر ضدعفونی می‌شوند.

وی با بیان اینکه ۵۰ نفر از کارکنان سالن تطهیر آرامستان باغ رضوان شامل گروه‌های تغسیل، تکفین و تدفین آموزش‌های لازم را فراگرفته‌اند، گفت: عملیات ضدعفونی خودروهای حمل متوفی به محض تحویل دادن متوفیان انجام و خودروهایی که متوفی را تا مزار مشایعت می‌کند، گندزدایی و ضدعفونی می‌شود.

مرادی با تاکید بر اینکه تمام اصول شرعی و بهداشتی در آرامستان باغ رضوان رعایت می‌شود، اظهار کرد: دفن اجساد کرونایی در اصفهان بر اساس موازین شرعی انجام می‌شود، البته قطعه مجزایی برای این افراد در آرامستان اصفهان در نظر گرفته نشده است و خانواده متوفیان می‌توانند پیکر متوفی را در هر قطعه و ردیف مورد نظر به خاک بسپارند.

وی ادامه داد: به دلیل رعایت موازین بهداشتی و بر اساس دستورالعمل باید در عمق دو متری به خاک سپرده شوند.

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان گفت: انتظار می‌رود چنانچه فردی از اقوام و نزدیکان شهروندان به رحمت ایزدی شتافت، کمترین افراد برای انجام مناسک خاک‌سپاری به آرامستان مراجعه کنند تا از شیوع این ویروس جلوگیری شود.کد محتوا 16316

برچسب ها