چگونه در مدیریت پسماندها مشارکت کنیم؟

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: شهروندان می‌توانند در زمینه مدیریت پسماندها با روش‌های مورد تأیید در قالب اجتناب از تولید پسماند و کاهش تولید آن مشارکت کنند.

رحیم محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به وضعیت کلی مدیریت پسماند در اصفهان، اظهار کرد: بر اساس قانون مدیریت پسماند، شهرداری‌ها و دهیاری موظف به جمع‌آوری، مدیریت، بازیافت و دفن پسماندهای عادی در محدوده تحت مدیریت خود هستند که باید جهت انجام این فرآیندها در زمان و شرایط مناسب، بستر لازم را مهیا کنند.

وی افزود: در این راستا یکی از نکات مهم، ایجاد شرایطی است که شهروندان در زمینه مدیریت پسماندها با روش‌های مورد تأیید در قالب اجتناب از تولید پسماند و کاهش تولید آن مشارکت کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: در گام بعد برنامه‌هایی برای آموزش استفاده مجدد از وسایل مستعمل تدوین شده است و گام نهایی پس از انجام مراحل مذکور، تفکیک از مبادی مختلف مانند منازل و فروشگاه‌هاست، بدان معنا که بعد از اجتناب، کاهش و استفاده مجدد، مقدار پسماند باقی‌مانده باید در گروه‌های تر، خشک و خطرناک جداسازی و تحویل عوامل جمع آوری شود.

وی در خصوص فرآیند اجرایی مدیریت پسماندها در سازمان، گفت: پسماندهای تر و خشک هر کدام فرآیندهای مجزا و تخصصی برای مدیریت و بازیافت راطی می‌کنند و سازمان پسماند به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در این زمینه در سطح کشور دارای شرایط نسبتاً خوبی است و می‌توان به انجام اقدامات سازنده در این زمینه در راستای پیشرفت روز افزون امیدوار بود.

محمدی افزود: دیدگاه سازمان پسماند این است که شهروندان مصرف اقلام تجدید ناپذیر را به حداقل رسانده و ضمن استفاده از مواد و اقلام تجدید پذیر به تدریج آثار این رفتار را در افزایش کیفیت محیط زیست و ارتقای سطح سلامت جامعه خود ببینند.کد محتوا 16158

برچسب ها