مشخصات کلی

محمد علي جوادي
محمد علي جوادي
شهردار اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 10:33

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1376 1382
کد محتوا 14484

برچسب ها