مشارکت مردم در طرح جامع اصفهان از بزرگترین اتفاقات شهر است

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری نیازمند رهنمودهای شهروندان بوده و مردم با مشارکت در تدوین طرح جامع ما را نسبت به مهمترین موارد شهری آگاه‌تر می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، علیرضا نصر اصفهانی در برنامه زنده رادیویی، شورا، شهروند و شهر، اظهار کرد: نقش مردم در مدیریت شهری غیرقابل انکار است، ما معتقد هستیم که اگر مردم در فعالیت‌های مدیریت شهری مشارکت کنند سرعت اقدامات بیشتر خواهد شد چون حضور شهروندان می‌تواند کمک کننده اصلی باشد و اگر مردم با مدیریت شهری مشارکت داشته باشند بی‌شک کیفیت مدیریت بهبود پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دریافت نظرات و پیشنهادات مردم یکی از نمودهای مشارکت مردمی است، افزود: حضور عملی مردم می‌تواند کمک کند و برای حرکت بهتر مدیریت شهری به سوی توسعه پایدار یک اصل اساسی است و از همین رو دست مردم را برای رقم زدن اتفاقات خوب در شهر می‌فشاریم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: نمود مشارکت ساده یعنی اینکه اگر ساکنان شهر اراده کنند زباله روی زمین نریزند در این زمینه هم کیفیت شهر افزایش پیدا می‌کند و هم در بحث مشارکت یک گام رو به جلو به حساب می‌آید.

وی تاکید کرد: مثال دیگر تفکیک زباله از مبدا و داخل منازل شهروندان است، که کمک می‌کند هزار تن زباله از همان ابتدا تفکیک در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود.

نصراصفهانی اضافه کرد: اگر مردمی که در پارک‌ها حضور پیدا می‌کنند نظافت را رعایت و از فضای سبز مراقبت کنند قطعاً هزینه‌های شهر کاهش یافته و چهار هزار کارگر شهرداری در فعالیت‌های دیگری به‌کار گرفته می‌شوند

وی با بیان اینکه مشارکت مردم یک شو نیست بلکه یک اعتقاد قلبی بوده و ما هیچ منتی بر سر مردم نداریم، خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در تدوین طرح جامع اصفهان نمود عینی پیدا کرد؛ مردم از همه اقشار مشارکت کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان برگزاری نظرسنجی در طرح جامع را از بزرگترین اتفاقات شهر دانست و اضافه کرد: مدیریت شهری نیازمند رهنمودهای شهروندان بوده و مردم در این نظرسنجی نیز ما را نسبت به مهمترین موارد شهری آگاه‌تر می‌کنند.

وی افزود: در جلسات ملاقات‌های مردمی و جلسات اصفهان فردا نظرات نخبگان و اقشار را اخذ کرده و مدنظر قرار می‌دهیم و این نظرات همیشه هم باعث خیر و برکت شده است.

نصراصفهانی اظهار کرد: مردم تمام تصمیمات مدیریت شهری را رصد می‌کنند و نظر می‌دهند؛ ما نیز نظرات آنها را دنبال کرده و این امر را یک فرصت می‌دانیم.کد محتوا 13689

برچسب ها