آیین‌نامه کار داوطلبانه اصفهان درحال تکمیل است

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: پیشتر طرحی در شورای شهر به تصویب رسید با عنوان کار داوطلبانه که این طرح مرحله نهایی تدوین آیین نامه را طی می‌کند. 

به گزارش خبرنگار ايمنا ، کوروش محمدی در برنامه زنده رادیویی شورا، شهروند و شهر با بیان اینکه مشارکت مردم در همه جوامع بشری نماد توسعه پایدار است، اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی شورای شهد با حضور نهادهای مردمی در قالب چند کارگروه سعی کرده این مشارکت را جلب کند.

وی افزود: تشکیل کارگروه‌های تخصصی آب و کار کودک دو نمونه‌ای هستند که با حضور سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده و تصمیماتی که در آن گرفته می‌شود عیناً در شهر اجرایی خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه ما یک جامعه در حال گذار هستیم و با جامعه‌ای با رفتارهای مشارکتی فاصله داریم، تصریح کرد: در شرایط کرونا اگر همت مردم و گروه‌های داوطلب مردمی نبود قطعاً اوج کرونا را به راحتی نمی‌توانستیم پشت سر بگذاریم.

وی ادامه داد: پیشتر طرحی در شورای شهر به تصویب رسید با عنوان کار داوطلبانه که این طرح مرحله نهایی تدوین آئین نامه را طی می‌کند.

محمدی خاطرنشان کرد: همچنین در ۲۲۰ محله شهری اصفهان اقدام به تشکیل شبکه‌های محلی کرده‌ایم که به زودی رونمایی می‌شود تا از طریق آن بتوانیم مسائل و مشکلات محلات را حل و فصل کنیم.کد محتوا 13688

برچسب ها