مشخصات کلی

محمدعلی خبوشانی
  • محمدعلی خبوشانی
  • مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
  • چهارشنبه, 04 تیر 1399, 01:52

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1393 1394
کد محتوا 13678

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان