مشخصات کلی

مجتبی کاظمی
  • مجتبی کاظمی
  • مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
  • چهارشنبه, 04 تیر 1399, 00:36

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1392 1393
کد محتوا 13677

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان