مشخصات کلی

  • احمد صادقی
  • مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
  • چهارشنبه, 04 تیر 1399, 00:10

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1371 1371
کد محتوا 13673

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان