مشخصات کلی

کریم کیمیایی فر
  • کریم کیمیایی فر
  • مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
  • چهارشنبه, 04 تیر 1399, 00:02

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1364 1370
کد محتوا 13671

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان