رویکرد «نتیجه محوری، تمرکز و انتخاب» محور برنامه ۱۴۰۵

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ در صدد هستیم که با رویکرد «نتیجه محوری و تمرکز» مهمترین و مناسب‌ترین انتخاب‌ها را در راستای پیشرفت شهر و تحول شهرداری داشته باشیم.

سعید فردانی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، ضمن اشاره به اهداف برنامه ۱۴۰۵ گفت: برنامه اصفهان ۱۴۰۵ به دنبال برنامه ریزی برای پیشرفت شهر بوده و اکنون پس از مشخص شدن اهداف، استراتژی‌ها و نقاط تمرکز در حوزه برنامه پیشرفت شهر، در سطح عملیاتی سبد پروژه‌ها، طرح‌ها و اقدامات در حال تعریف و طراحی است.

وی تصریح کرد: برنامه راهبردی ۱۴۰۵ پس از مشخص شدن اهداف و استراتژی‌ها در راستای پیشرفت شهر به دنبال انتخاب مناسب‌ترین سبد پروژه‌ها و اقدامات در راستای تحقق اهداف و استراتژی‌هاست

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با بیان اینکه رویکرد برنامه، نتیجه محوری و سنجش‌پذیری است، اظهار کرد: یکی از ضعف‌های برنامه‌های قبل این بود که تعدادی از وظایف، محور قرار می‌گرفت و در راستای آن تعدادی کلید واژه مانند ارتقا، توسعه، افزایش یا کاهش به آن موضوع اضافه می‌شد، البته در برنامه اصفهان ۱۴۰۰ اقدامات مناسبی شد، اما در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ در صدد هستیم که با رویکرد «نتیجه محوری و تمرکز» مهمترین و مناسب‌ترین انتخاب‌ها را در راستای پیشرفت شهر و تحول شهرداری داشته باشیم.

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان تصریح کرد: در کنار تدوین درست برنامه‌ها، برآورد مالی برنامه و تصمیم‌گیری بر اساس برنامه به اجرای مؤثر برنامه‌های پنج ساله بسیار کمک می‌کند.

وی گفت: در جلسات هم اندیشی برنامه ۱۴۰۵ در موضوع تحول شهرداری به موضوع کیفیت و کمّیت درآمد و مدیریت هزینه در شهر در بازه پنج سال آینده بسیار توجه شده است.کد محتوا 13648

برچسب ها