سرعت امداد رسانی در مواقع آتش‌سوزی افزایش می‌یابد

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر تعداد شیرهای هیدرانت فعال در سطح شهر اصفهان یک هزار و ۴۶۴ عدد است، گفت: تعداد سه هزار و ۵۰۰ شیر هیدرانت تا رسیدن به سطح مطلوب و استاندارد در سطح شهر اصفهان مورد نیاز است.

حسین امیری در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: با توجه به بافت ویژه شهر اصفهان در برخی از مناطق، خودروهای اطفا حریق امکان تردد ندارند که در همین راستا ایجاد شیرهای هیدرانت در سطح شهر و آماده بکار بودن آنها از موارد بسیار ضروری در امداد رسانی بشمار می‌آید.

وی افزود: امکان دسترسی سریع و آسان نیروهای آتش‌نشانی به آبگیری خودروها و استفاده بهینه از زمان در هنگام بروز آتش‌سوزی‌ها یکی از شاخصه‌های مهم و ویژه در عملیات‌های سازمان آتش‌نشانی و کاهش خسارات و تلفات جانی است که این امکان از طریق نصب شیرهای هیدرانت مهیا خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان هدف از نصب شیر هیدرانت را افزایش سرعت امداد رسانی در مواقع آتش سوزی و بحران برشمرد و تصریح کرد: در مهار حریق‌های بزرگ که نیاز به حجم زیاد آب است، شیرهای هیدرانت می‌توانند نقش مؤثری در خاموش کردن حریق ایفا کند.

وی گفت: از آن جایی که استقرار ایستگاه، امکانات و تجهیزات در برخی از نقاط حساس و پر جمعیت امکانپذیر نیست، شیرهای هیدرانت از لحاظ انجام کار نیروهای امدادی آتش‌نشانی در زمان وقوع حوادث و اقدام به موقع برای حفظ جان و مال شهروندان حاضر در این نقاط، بسیار مؤثر است.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه این شیرها با توجه به نیازسنجی‌ها و بر اساس وسعت و تراکم جمعیت جانمایی و نصب شده است، اظهار امیدواری کرد: با نصب شیرهای هیدرانت جدید در نقاط مختلف شهر بتوان در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام عملیات و اطفا حریق در سطح شهر اقدام کنیم.

امیری با اشاره به تعداد شیرهای هیدرانت نصب شده گفت: در حال حاضر تعداد شیرهای هیدرانت فعال در سطح شهر اصفهان یک هزار و ۴۶۴ عدد است که با توجه به استانداردها تعداد سه هزار و ۵۰۰ شیر هیدرانت تا رسیدن به سطح مطلوب و استاندارد در سطح شهر اصفهان مورد نیاز است.

وی افزود: در سال گذشته تعداد ۵۸ شیر هیدرانت با هزینه‌ای افزون بر ۹ میلیارد ریال در مناطق یک، چهار، پنج، شش، هشت و ۹ نصب شده که تا پایان سال گذشته سطح پوشش و ضریب تکمیل شیرهای هیدرانت ۴۲ درصد است.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به اینکه یکی از راه‌های کاهش زمان در هنگام آتش‌سوزی، نصب شیرهای هیدرانت در سطح شهر است، گفت: با پیگیری صورت گرفته در خصوص تأمین نیاز شهر به شیرهای هیدرانت تا پایان سال جاری ۲۳۰ عدد شیر آتش نشانی در سطح شهر به خصوص اماکن پرجمعیت نصب خواهد شد.

وی با اشاره به فاصله استاندارد بین شیرهای هیدرانت آتش نشانی در سطح شهر گفت: در مناطقی که خطر آتش سوزی زیاد است (مثل مناطق حساس و متراکم تجاری و صنعتی، بازار و مناطق مسکونی با تراکم زیاد) فاصله شیرهای آتش نشانی باید به نحوی باشد که در هر نقطه بتوان حداکثر از فاصله ۷۵ متری (با کمک شیلنگ) آب مورد نیاز برای آتش نشانی را از شبکه توزیع آب تأمین کرد؛ همچنین در مراکزی که احتمال آتش سوزی‌های بزرگ وجود دارد (مثل انبار کالاهای قابل اشتعال)، باید دو تا سه شیر آتش نشانی در اطراف آنها پیش‌بینی شود.

رئیس هیأت مدیره سازمان آتش نشانی اصفهان ادامه داد: در مناطقی که خطر آتش سوزی متوسط است (مثل مناطق مسکونی و تجاری با تراکم متوسط)، فاصله شیرهای آتش نشانی باید به نحوی باشد که در هر نقطه از شهر بتوان حداکثر از فاصله ۱۰۰ متری (با کمک شیلنگ) آب مورد نیاز برای آتش نشانی را از شبکه توزیع آب تأمین کرد.

وی با اشاره به فاصله شیرهای هیدرانت در مناطق با تراکم پایین گفت: در مناطقی که خطر آتش سوزی کم است (مثل مناطق مسکونی با تراکم کم)، فاصله شیرهای آتش نشانی باید به نحوی باشد که در هر نقطه از شهر بتوان حداکثر از فاصله ۱۵۰ متری (با کمک شیلنگ) آب مورد نیاز برای آتش نشانی را از شبکه توزیع آب تأمین کرد.کد محتوا 13549

برچسب ها