کاهش تخلفات شهری در اصفهان با مشارکت شهروندان

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: بر اساس شاخص ها و آمارهای موجود، انجام اقدامات پیشگیرانه و مشارکت شهروندان سال گذشته منجر به کاهش تخلفات شهری در اصفهان شده است.

حسن محمدحسینی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار کرد: در راستای رفع تخلفات شهری کنترل و نظارت دقیق و مستمر در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان توسط واحدهای پیشگیری و رفع تخلفات شهری انجام می‌شود.

وی با اشاره به گزارشی از عملکرد سال گذشته مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری، افزود: در سال ۹۸ در خصوص رفع سد معبر صنوف ۴۰ هزار و ۶۴۱ تذکر و پیشگیری از تخلف سد معبر ارائه، ۱۱ هزار و ۸۲۷ اخطاریه صادر و رفع تخلف ۳۸ هزار و ۴۸۷ متصدی صنوف انجام شده است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد ۱۱ هزار و ۶۹۹ اخطاریه صادر شده و رفع تخلف چهار هزار و ۵۹۴ تابلوی غیرمجاز انجام شد.

وی با بیان اینکه در خصوص خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر سال گذشته یک هزار و ۱۹۴ اخطاریه صادر شده و جمع‌آوری ۵۵۶ خودرو انجام شده است، گفت: سال گذشته همچنین یک هزار و ۷۹۲ نفر دستفروش و ۴۸۱ نفر متکدی در سطح شهر اصفهان جمع آوری شدند.

محمدحسینی افزود: سال ۹۸ در بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی متخلف و یا فاقد مجوز و پروانه و جلوگیری از افزایش طبقات یک هزار و ۶۳۴ ساختمان، جلوگیری از تعمیرات داخلی ۹ هزار و ۸۴۱ ساختمان، جلوگیری از تبدیل یک هزار و ۳۹۲ ساختمان و تعطیلی ۱۸ هزار و ۳۲۳ کارگاه ساختمانی متخلف اقدام شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش کنترل ضایعات سطح شهر (پیشگیری و تعطیلی کارگاه‌های سد معبر کننده با مصالح و نخاله)، اظهار کرد: در این راستا ۱۹ هزار و ۴۴۳ مورد اخطاریه صادر و تعطیلی پنج هزار و ۳۳۳ کارگاه ساختمانی متخلف انجام شد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: در راستای اجرای بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه‌های صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۳۹۰ رأی اجرا و ۵۹۱ رأی نیز بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه آفرین، چاله‌ها و اشیا مشرف به معابر عمومی اجرا شد.

وی تصریح کرد: سال گذشته در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری یک هزار و ۴۱۶ رأی اجرا شده است.کد محتوا 13470

برچسب ها