اجرای پایلوت طرح نظارت هوشمند تخلفات شهری در اصفهان

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: زیرساخت‌های طرح نظارت هوشمند و مکانیزه تخلفات شهری و استفاده از نرم‌افزار سرای هشت آماده شده و در منطقه پنج به صورت پایلوت در موضوع ساخت و ساز اجرایی خواهد شد.

حسن محمدحسینی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: زیرساخت‌های طرح نظارت هوشمند و مکانیزه تخلفات شهری و استفاده از نرم‌افزار سرای هشت آماده شده و اجرای آن به صورت ویژه در کنترل ساخت و سازها کاربرد خواهد داشت.

وی افزود: تمام موارد و تخلف‌هایی که در ساخت و سازها یا تغییر کاربری‌ها صورت می‌گیرد، بر اساس داده‌های برنامه «سرای هشت» که در تبلت همراه نیروهای این مدیریت در واحدهای و نظارت بارگذاری شده، شناسایی و پرونده مربوطه تشکیل و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: با اجرای طرح نظارت هوشمند و مکانیزه تخلفات شهری در آینده تمام گشت‌های مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری به تبلت مجهز شده و موارد بررسی شده از جمله ابعاد ساختمان، کاربری، ارتفاع، نوع نما، نوع ساخت، زمان پروانه و… را می‌توانند کنترل کنند تا موارد به صورت هوشمند و مکان‌مند پیگیری شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در روشی که برای نظارت بر ساخت و ساز با استفاده از گشت‌های خودرویی وجود دارد، موارد مربوطه هیچ کجا ثبت و ضبط نمی‌شود، گفت: با نظارت هوشمند پس از رؤیت تخلف، مورد در سامانه مربوطه ثبت می‌شود و البته در سرعت عمل و پیشگیری از تخلف بسیار تأثیرگذار است.

محمدحسینی تاکید کرد: «سرای هشت» در حال حاضر تنها در معاونت شهرسازی مورد استفاده قرار گرفته که به زودی با انجام اقدامات مربوطه توسط سازمان فاوا قابلیت استفاده برای تخلفات شهری را نیز خواهد داشت.

وی گفت: با اجرای طرح نظارت هوشمند و مکانیزه تخلفات شهری و استفاده از نرم‌افزار سرای هشت، نقاط قرمز تخلفات شهری در اصفهان مشخص و پیشگیری از تخلفات به صورت نظام‌مند انجام خواهد شد.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در صدد راه‌اندازی اتاق مانتیورینگ در ساختمان اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری هستیم تا نظارت بر نیروها و خودروهای گشت که مجهز به سیستم AVL هستند، به صورت ویژه و نظام‌مند انجام شود، افزود: این اقدام در کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت و سرعت عمل نیروها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.کد محتوا 13467

برچسب ها