کاشت ۵ هزار درخت در بوستان مهر

مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان گفت: در اسفندماه سال جاری این منطقه اقدام به کاشت پنج هزار درخت در بوستان مهر می‌کند.

سید عباس روحانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: ضرورت و اهمیت وجود فضای سبز در منطقه ٩ که ریه‌های تنفسی شهر اصفهان است بسیار مورد توجه بوده، از این رو این منطقه به حفظ و توسعه درختان و فضایی سبز بسیار اهمیت داده و در این راستا در برنامه پایان سال ١٣٩٨ اقدام به افزایش درختان در سطح منطقه ٩ به خصوص بوستان مهر کرده است.

وی با بیان اینکه امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز مؤثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست، افزود: شهرها به عنوان کانون‌های تمرکز، فعالیت و زندگی انسان‌ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تضمین کنند چاره‌ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستم‌های طبیعی ندارند.

مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این میان فضای سبز به عنوان جز ضروری و جدا نپذیر پیکره شهرها در حفظ متابولیسم آنها نقش اساسی دارند که کمبود آنها می‌تواند اختلالات جدی در حیات شهروندان و شهرها به وجود آورد.

وی با بیان اینکه فضای سبز و پارک، بخشی از چهره مطلوب شهر را می‌سازد و یکی از نیازهای ضروری و پدیده‌های مطلوب زندگی شهرنشینی به خصوص در کلانشهر اصفهان محسوب می‌شود، گفت: کیفیت و کمیت فضای سبز و پارک در بهبود شرایط محیط زیست نقش مؤثری دارد و منطقه ٩ مهم‌ترین و بزرگترین فضای سبز طبیعی شهر اصفهان را دارد.

روحانی ادامه داد: رشد و توسعه روزافزون شهرها، عوارض مدرنیسم و زندگی شهرنشینی، محدودیت امکانات تفریحی، آلودگی هوا و صدا، فشارهای حاصل از کار روزانه و مشکلات تأمین هزینه زندگی، آثار نامطلوبی در حیات سالم و فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی شهرنشینان باقی می‌گذارد، از این رو منطقه ٩ در حفظ و نگهداری فضای سبز تلاش بسیار دارد.کد محتوا 13371

برچسب ها