ایجاد ۱۶ محور در قالب

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: محورهای گردشگری در مناطق ۱۵ گانه و ناژوان با همفکری، همراهی و مشورت مدیران و معاونان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ۱۵ محور گردشگری در مناطق و یک محور در ناژوان به عنوان طرح‌های نمونه گردشگری معرفی و در بودجه سال ۹۹ لحاظ شود.

سیداحمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار کرد: طرح‌های گردشگری در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف می‌شود که تاکنون طرح‌های ۱۰ منطقه با حضور استادان دانشگاه، حرفه مندان، ریاست کمیسیون گردشگری و متخصصان حوزه شهرسازی به جمع بندی رسیده و پنج منطقه دیگر نیز در ادامه مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان این که در گردشگری پایدار باید بتوان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ابعاد فیزیکی و اکولوژیکی را با همراهی مناطق ۱۵ گانه دنبال کرد، افزود: در صورتی‌که بتوانیم بر روی این ابعاد به جمع‌بندی رسیده و در مباحث گردشگری از آن کمک بگیریم، می‌توانیم به سمت ایجاد گردشگری پایدار حرکت کنیم؛ البته این مباحث می‌تواند در ابعاد نهادسازی، زیست‌بوم و اقتصاد پایدار حرکت کرده و در فرایند ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با تاکید بر این که در سال ۹۹ طرح‌ریزی و اجرای قالب این برنامه‌ها تحت عنوان برنامه‌های کوتاه مدت دنبال خواهد شد، افزود: برخی برنامه‌ها نیاز به برنامه ریزی و طراحی دقیق‌تری دارد، از این رو پایه گذاری آنها در سال ۹۹ و توسعه و اجرای این فازها در سال‌های آینده انجام می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه‌ها به سمت کیفی سازی فضاهای شهری با رویکرد گردشگری حرکت شود و خروجی آن به وجود آمدن یک فضای گردشگری پایدار در اصفهان باشد.

حسینی‌نیا با بیان این که اجرای پروژه‌های طرح اصفهان ۲۰۲۰ در قالب طرح‌های محرک توسعه در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: بر اساس طرحی که شورای شهر و ریاست کمیسیون گردشگری و حقوقی شورا به شهرداری ارائه کرده و با توجه به تأکیدهای شهردار اصفهان در خصوص ایجاد طرح‌های گردشگری ذیل برنامه اصفهان ۲۰۲۰ که بر موضوع گردشگری تاکید دارد، پروژه‌های طرح اصفهان ۲۰۲۰ در قالب طرح‌های محرک توسعه در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان مدنظر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: آغاز اجرای برخی پروژه‌ها نیز که نگاه کلان به موضوع گردشگری دارد در سال ۹۹ در فرآیند برنامه اصفهان ۲۰۲۰ انجام و نتایج مطلوب آن در سال‌های آینده رصد می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان این که اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های گردشگری در طرح اصفهان ۲۰۲۰ الزاماً و صرفاً با نگاه احیای تاریخی انجام نمی‌شود، گفت: در مناطقی مانند یک، سه، پنج و تخت فولاد در منطقه شش، تم گردشگری و غنای فرهنگی را به سمت اجرای برنامه‌های گردشگری با محتوای تاریخی حرکت می‌دهد، اما در سایر مناطق، بخشی از رویکردها کالبدی، برخی اکولوژیکی و بعضی محیط زیستی است؛ به طور مثال، در منطقه ۹ به دلیل وجود کوچه باغ‌ها ضمن تاکید بر مؤلفه‌های تاریخی مانند منارجنبان و کوه آتشگاه به دنبال محور کالبدی نیز هستیم تا توأمان بتوانیم این موارد را مانند دانه‌های تسبیح در کنار هم قرار دهیم.

وی اظهار کرد: اصفهان در سه دوره تاریخی پایتخت و شهری مهم در طول تاریخ بوده و پس از انقلاب اسلامی نیز پایتخت فرهنگی جهان اسلام بوده است بنابراین ویژگی‌های تاریخی، کالبدی، میراث ملموس و ناملموس این شهر قابل رصد است که امیدواریم بتوانیم با همراهی و کمک شهروندان تمام این مؤلفه‌ها را به هم‌وطنان و علاقه‌مندان به حوزه‌های مختلف گردشگری معرفی کنیم.کد محتوا 13210

برچسب ها