از تندیس «عروج شهید» در منطقه ۲ رونمایی شد

تندیس «عروج شهید» در منطقه دو شهرداری اصفهان با حضور پدر شهید رضایی و مدیران شهری رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، تندیس عروج شهید با ارتفاع بیش از پنج متر در خیابان شهیدان غربی، میدان آیت الله واعظ در مقابل شهرداری منطقه ۲ احداث شد.

بعدازظهر امروز-پنجشنبه- از این تندیس با حضور پدر شهر رضایی و مدیران شهری رونمایی شد.کد محتوا 12994

برچسب ها