31 خرداد 1399 - 15:15
حصه شمالي

حصه منطقه­ ای واقع در شمال شرق اصفهان در جاده­ فرودگاه است و به دو بخش حصه­ شمالی و حصه­ جنوبی تقسیم شده ­است. حصه­ جنوبی نسبت به حصه­ شمالی، از محرومیت بیشتری رنج می‌برد.

بنا به تقریرات شفاهی استاد جمشید مظاهری «حصه در قدیم، از دهات وقفی بود که حدود 40-30 سال پیش تحت تصرف آخوند پرقدرت و باسوادی به نام حاج میرزا علی حصه ­ای قرار­ داشت. حصه را گاه هسته و حسّه هم نوشته ­اند».کد محتوا 12860

برچسب ها