31 خرداد 1399 - 15:10
جلوان

جلوان سابقاً از دهات قهاب بود و در کنار دیگر دهات آنجا نظیر جلادران، امرزآباد، جیان و می اباد و هسته قرار­ داشت(جابری انصاری، 1378: 440). در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده است که هوای جلوان معتدل است و آب آن از قنات است و محصول آن غلات، پنبه، صیفی و شغل اهالی زراعت است (دهخدا،1372: ذیل جلوان).کد محتوا 12859

برچسب ها