31 خرداد 1399 - 15:08
ارزنان- زينبيه

زینبیه (نام قدیم: ارزُنان) از دهات بخش قهاب اصفهان است. ابن­ فقیه همدانی در کتاب البلدان از آن به­ عنوان یکی از بخش‌های اصفهان نام برده‌ است. یاقوت حموی در معجم‌البلدان در حرف الف می‌نویسد: «ارزنان بالفتح ثم السکون و ضم‌الزای و نون و الف و نون اخی من قری اصبهان». فیروزآبادی در قاموس می‌نویسد: «ارزنان قریه باصبهان».

زینبیه (نام قدیم: ارزُنان) از دهات بخش قهاب اصفهان است. ابن­ فقیه همدانی در کتاب البلدان از آن به­ عنوان یکی از بخش‌های اصفهان نام برده‌ است. یاقوت حموی در معجم‌البلدان در حرف الف می‌نویسد: «ارزنان بالفتح ثم السکون و ضم‌الزای و نون و الف و نون اخی من قری اصبهان». فیروزآبادی در قاموس می‌نویسد: «ارزنان قریه باصبهان».

از مشاهیر ارزنان در قرن چهارم و پنجم هجری به این دو نفر اشاره شده‌ است:

حسین ­بن احمدبن محمد ارزنانی ابوالقاسم معلم اعمی متوفی به سال ۴۳۵ه.ق.

ابوجعفر محمدبن عبدالرحمن ­بن زیاد حافظ ثبت متوفی به سال ۳۱۷ یا ۳۲۲.

در کتب تاریخی آمده که حضرت زینب با شنیدن خبر شهادت امام رضا در محله­ ارزنان اصفهان ماند و همان جا رحلت­ کرد همچون فاطمه معصومه که در قم ماند. مقبره­ زینبیه در عصر حاضر، یکی از بقاع متبرک اصفهان و مورد­ توجه و عنایت خاص و عام است و به دلیل وجود این مقبره، اکنون قریه­ ارزنان که به نام زینبیه خوانده­ می‌شود، از محلات معمور و پر جمعیت شده ­است و هر روز صدها نفر زائر برای زیارت آن مرقد شریف می‌روند (جابری انصاری، 1378: 181؛ مهدوی، 1384: 238).

 

رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12858

برچسب ها