31 خرداد 1399 - 15:03
سودان

مادی سودان در عهد صفوی، طبق طومار شیخ بهایی و هم در عصر قاجار، طبق صورت مکتوب اداره­ میاه (آب) آن زمان، از مادی سهم (خلیل) 6 سهم حق آبه داشت و در مسیر این مادی پس از مهرات و کوهان و قبل از دهچی و رنان قرار­گرفته­است (جابری انصاری، 1378: 422). در عهد مشروطه قنات سودان را که ‌شکافتند، نسخه­ های انجیل کهنه­ ای یافتند (همان، 7).کد محتوا 12857

برچسب ها