31 خرداد 1399 - 12:33

این دیه در شمال اصفهان و در کنار راه اصفهان- تهران قرار­گرفته­ است و از بلوک ماربین اصفهان بوده و از 52 سهم آب مادی قمش، 4 سهم و نیم آب برمی­ داشته­ است (جابر انصاری،423:1378).

این دیه در شمال اصفهان و در کنار راه اصفهان- تهران قرار­گرفته­ است و از بلوک ماربین اصفهان بوده و از 52 سهم آب مادی قمش، 4 سهم و نیم آب برمی­ داشته­ است (جابر انصاری،423:1378). 

این واژه، از لحاظ واژه­ شناسی از سه جزء «فر+دو+ ان» تشکیل­ شده­ است. «ف» در زبان فارسی، منقلب از «پ» و حرف «دال» منقلب از «ت» است و بنابراین، صورت اصلی واژه چنین است:«پر+ تو+ ان». پرتو صورت دیگری از واژه­ پرتوه است که بعدها پهلو شده و پهلوی و پهلوان از آن گرفته­ شده­ است. بنابراین، پرتوان صورت دیگری از پهلوان و نشان دهنده­ قوم پهلو- پهلوی- پرتوی است که شاهان اشکانی از آن بوده­ اند و پرتوان، معادل فردوان یعنی جایگاه قوم پرتوه است (مهریار،542:1381).

 

رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12825

برچسب ها