30 خرداد 1399 - 13:54
دنارت

دنارت، دیه ای است از جمله دیه‌های کراج (کرارج) شهرستان اصفهان، در کنار رودخانه‌ی زاینده رود و در جنوب جاده اصفهان به براآن و رویدشت که محیطی بسیار باصفا و سرسبز دارد.

دنارت، دیه ای است از جمله دیه‌های کراج (کرارج) شهرستان اصفهان، در کنار رودخانه‌ی زاینده رود و در جنوب جاده اصفهان به براآن و رویدشت که محیطی بسیار باصفا و سرسبز دارد.

این واژه از دین + ارت تشکیل شده است. دین در اوستایی به صورت دَئِنَ (Daena) آمده و در فارسی دین شده است.

در اوستایی، به معنی دین و طریقه و روش است. جزء دوم نیز یعنی ارت به معنی مقدس که همسان بسیار دارد مثل پینارت، پلارت، گورت و... . این واژه در مجموع، به معنی جایگاه دین مقدس است و معلوم می شود در روزگاران کهن، بین این محل با دین بهی (زردشتی) رابطه ای وجود داشته است (مهریار، 1382 : 392 و 391).

ارت بعدها ارد (در کلم های چون اردوان) و ارُد شده است یعنی ت به د بدل شده است چنانکه در واژه‌های اردبیل، اردکان، اردستان، اردهان و... . این واژه، معادل اشه وَ اشَون اوستایی به معنای مقدس و پاک است (همان، 622 و 539). دنارت از مادی شایج، 6 سهم و از مادی روسا، 20 سهم حق آبه داشت (جابری انصاری، 1378 : 423 و 420).

آرامگاه امامزاده سلطان محمد در روستای دنارت در فاصله 6 کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد. نسب این امامزاده، به عقیده بزرگان روستا به حضرت موسی بن جعفر(ع) می رسد. مساحت زمین امامزاده 750 متر است و مساحت بقعه که گنبدی کوچک دارد، به 12 متر می رسد. ساختمان قدیم بقعه، بنایی با مصالح خشت و گل بود که با همت خیرین، در سال 1381 تخریب و بنای جدید روی آن ساخته شد.

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12678

برچسب ها