29 خرداد 1399 - 22:25

مسجد در لغت به معنی محل و موضعی که در آنجا سجده­کنند و محلی که مسلمانان در آن نماز­گزارند و هر محلی که در آن عبادت­کنند آمده­است(معین،1357: ذیل مسجد).

مسجد در لغت به معنی محل و موضعی که در آنجا سجده­کنند و محلی که مسلمانان در آن نماز­گزارند و هر محلی که در آن عبادت­کنند آمده­است(معین،1357: ذیل مسجد). مصلی نیز در لغت، به این معانی آمده­است: جای نمازگزار، محل نماز، جایی که مردم در عید فطر و قربان در آن نمازگزارند(معین،1357: ذیل مسجد)، جا نماز، سجاده، بوریا یا جامه­ای که بر آن نماز­گزارند(دهخدا،1373: ذیل مسجد) .

معنای مسجد مصلی، قاعدتاً به مسجدی که در آن نماز عید فطر و قربان خوانده­می­شود نزدیک­تر است.

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12592

برچسب ها